Inchide

Trimite unui prieten

16-19.02.2015. Document ILO (la care a participat și Cartel ALFA) privitor la angajații atipici

Documentul este important pentru că scaote din nou în evidență faptul că medicii cu practică independentă cu contract cu CASJ/CASMB (în cadrul monopsonului CNAS) pot fi considerați salariați/angalați atipici.

În attach documentul pdf engleză.Organizatia Internationala a Muncii MENSFE/2015/6
Intalnirea expertiilor in formele atipice de angajare Geneva,
16-19 Februarie 2015
Concluzii
1. Dupa intalnirea din 16-19 februarie 2015 de la Geneva, reuniunea expertiilor in forme atipice de angajare reafirma anagajamentul Organizatiei Internationale a Muncii de a pune in aplicare propriul mandat constitutional, asa cum se reflecta si in agenda Muncii Decente, care se aplica tuturor lucratorilor, inclusiv celor cu forme atipice de angajare, si in care pe deplin, productive si liber alese ocuparea fortei de munca este promovata simultan cu drepturile fundamentale la locul de munca, dialogul social, un venit adecvat precum si securitatea protectiei sociale.
2. Piata muncii a evoluat continuu, incluzand dezvoltarea diverselor forme de angajare si aranjamente contractuale de pe piețele forței de muncă din întreaga lume. Formele atipice de angajare au existat intotdeauna si puteau servi anumitor scopuri ca de exemplu industriilor sezoniere, inlocuirea temporara a lucratorilor absenti sau sa ofere variante pentru a echilibra viata profesionala cu cea privata. Formele atipice de angajare au sprijinit cresterea si adaptabilitatea afacerilor, la fel ca si crestearea participarii pe piata muncii. In ultimele decenii, datorita globalizarii si a altor factori, utilizarea formelor atipice s-a dezvoltat. Muncitorii cu forme atipice de angajare se confrunta mai degraba cu lipsa protectiei atat legislativ cat si in practica. Aceste forme atipice de angajare includ, printre altele, contractele pe perioada determinata şi alte forme de munca temporara, agentiile temporare de munca si alte aranjamente contractuale inplicand mai multe parti, raporturi de munca deghizate, liberi profesionişti si munca part-time.
3. Formele atipice de munca ar trebui sa raspunda nevoilor legitime ale lucratorilor si angajatorilor si nu sa fie utilizate pentru a submina drepturile de munca si munca decenta, inclusiv libertatea de asociere si dreptul la negociere colectiva, egalitate si nediscriminare, securitatea locului de munca. Protectia adecvata se realizeaza avand un cadru adecvat de reglementare, prin respectarea si aplicarea legii si avand un dialog social eficient.
4. Formele atipice de munca bine proiectate reglementate poate ajuta intreprinderile crescand-le capacitatea de a raspunde si de a se adapta cerintelor pietei. Ele pot reprezenta deasemenea un mecanism util pentru fidelizarea si recrutarea lucratorilor precum si pentru valorificarea mai rapida a competentelor si a experientei anumitor lucratori de pe piața fortei de munca. Cu toate acestea, atunci cand formele atipice de munca sunt utilizate in mod abuziv de catre angajatori cu scopul de a eluda obligatiile si alte responsabilitati juridice si contractuale legate de ocuparea fortei de munca, aceasta subminează concurenta loiala, cu efecte negative pentru afaceri responsabile, lucratori si societatea per ansamblu.
5. Gama larga de aranjamente contractuale disponibile poate facilita angajarea lucratorilor pe piata muncii. Acest lucru este valabil mai ales in cazul locurilor de muncă bine reglementate, alese in mod liber, cum ar fi cele cu jumatate de norma si alte aranjamente atipice de munca, care pot permite lucratorilor sa reconcilieze mai bine responsabilitatile lor de munca, de viata si de familie. In timp ce in unele cazuri formele atipice de munca pot actiona si ca intensificator al treptelor spre o incadrare standard in munca, in alte cazuri nu se intampla asa, lucru care necesita o atentie serioasa. Femeile, tinerii si migrantii, care sunt mai predispuse la discriminare, sunt suprareprezentate in categoria formelor atipice de munca. Acest lucru poate fi o reflectie asupra oportunitatilor pe care unele forme atipice de angajare le ofera lucratorilor pentru a intra pe piata fortei de munca, dar poate reflecta deasemenea, un risc mai mare de a ramane involuntar in aceste forme de angajare.
6. Formele non-standard de munca, in diverse colturi ale lumii, prezinta o incidenta mai mare a deficitelor de munca decenta. Acestea de multe ori nu sunt abordate suficient de cadrele de reglementare, sistemele de punere in aplicare si inspectiile de munca, politicile active in privinta pietei fortei de munca sau sistemul judiciar, toate acestea ar trebui să fie eficiente si accesibile. Un numar semnificativ de state membre au adoptat reglementari adecvate si au ratificat conventiile relevante si abordeaza deficitele si protectia lucratorilor. Lucratorii cu forme atipice de ocupare a fortei de muncă se pot confrunta cu bariere in abordarea colectiva a deficitelor muncii decente. Acesti lucratori sunt mai adesea in imposibilitatea de a-si exercita drepturile fundamentale decat altii, inclusiv dreptul la libertatea de asociere si negocierea colectiva cu angajatorii importanti. Drept consecinta lucratorii in forme atipice risca sa se confrunte cu una sau mai multe dintre deficitele muncii decente, in sensul urmatoarelor dimensiuni ale muncii: (1) acces la angajare si tranzitia catre munca decenta; (2) diferente salariale, (3) acces la securitate sociala, (4) conditii de munca, (5) formare si dezvoltare profesionala, (6) sanatate si securitate in munca, si (7) libertatea de asociere si negociere colectiva. Daca nu sunt controlate, aceste deficite ale muncii decente risca sa contribuie la cresterea insecuritatii si la o mai mare inegalitate.
Masuri de protectie si pastrare a muncii decente pentru lucratorii cu forme atipice de angajare
7. Pentru a se asigura ca toti lucratorii, indiferent de acordurile lor contractuale, sunt protejati, masurile ar trebui puse in aplicare sau consolidate, pentru a aborda potentialele deficite de munca decenta tinand cont de cele sapte dimensiuni. In timpul modelarii strategiilor conform contextului național, guvernele, angajatorii si lucratorii ar putea dori sa ia in considerare, prin intermediul dialogului social, urmatoarele:
a) Locuri si conditii de munca decente: Guvernele si partenerii sociali ar trebui sa urmareasca piața fortei de munca si alte politici cu scopul de a asigura progresul continuu spre locuri de munca decente. Toti angajatorii, fie ei publici sau privati, care folosesc formele atipice de angajare ar trebui sa ofere lucratorilor protectia aferenta.
b) Sprijinirea tranzitiei pietei muncii: Ca lucratori in tranzitie in privinta locurilor de munca de-a lungul vietii profesionale, guvernele in consultare cu partenerii sociali, acolo unde este cazul, ar trebui sa sprijine crearea de locuri de munca de calitate si sa investeasca in politicile privind piata fortei de munca care sa promoveze cresterea economică si dezvoltarea, formarea pe tot parcursul vietii, dezvoltarea competentelor, potrivirea pietei fortei de munca si locuri de munca decente.
c) Promovarea egalitatii si a non-discriminarii. Ar trebui luate masuri pentru a promova egalitatea si a se asigura ca toti lucratorii, indiferent de aranjamentele contractuale, sunt protejati impotriva discriminarii.
d) Asigurarea securitatii sociale pentru toti. Masurile precum un program sau un prag minim de venit pot duce la practici de angajare, cu exceptia lucratorilor cu forme atipice, cu asigurari sociale si alte beneficii. Tarile ar trebui sa urmareasca sa proiecteze si sa isi adapteze sistemele de securitate sociala, astfel incat sa le asigure lucratorilor cu forme atipice de angajare conditii echivalente lucratorilor cu forme de ocupare standard.
e) Promovarea locurilor de munca sigure si sanatoase. Guvernele si angajatorii ar trebui sa ia masurile adecvate pentru a se asigura ca lucratorii cu forme atipice de angajare beneficiaza de de un mediu de lucru sanatos si sigur. Lucratorii atipici ar trebui sa beneficieze de formare, echipamente de protectie si ar trebui sa fie capabili sa participle la procesele sistemului de sanatate si securitate.
f) Asigurarea accesului la libera asociere si negociere colectiva. Asa cum se mentioneaza in Declaratia privind justitia sociala pentru o globalizare echitabila, libertatea de asociere si recunoasterea efectiva a dreptului la negociere colectiva ofera sprijin realizarii efective a muncii decente. Formele atipice de munca pot pune probleme atunci cand vine vorba de realizarea efectiva a libertatii de asociere si a drepturilor de negociere colectiva. Unele relatii triunghiulare pun probleme deosebite. Guvernele, angajatorii si lucratorii ar trebui sa folosească dialogul social pentru a dezvolta abordari inovatoare, inclusiv initiative de reglementare, care sa permita lucratorilor cu forme atipice de munca sa-si exercite aceste drepturi si sa beneficieze de protectia acordata acestora in conformitate cu contractele colective aplicabile. Aceste initiative ar trebui sa includa promovarea unor sisteme si mecanisme de negociere eficiente pentru a determina angajatorii in sensul negocierilor colective, in concordanta cu standardele internationale, legile si reglementarile nationale.
g) Adoptarea unei abordari strategice pentru inspectia muncii. Inspectoratele de munca ar trebui sa fie finantate corespunzator si ar trebui sa valorifice resursele lor prin diverse strategii, inclusiv vizand anumite sectoare si ocupatii specifice, luand in considerare extinderea formelor atipice de angajare, cu o incidenta ridicata de neconformitate.
h) Abordarea formelor extrem de nesigure de angajare si drepturile fundamentale la locul de munca. Trebuie acordata o atentie speciala prevenirii si eliminarii formelor de munca non-standard care nu respecta drepturile fundamentale la locul de munca, si care nu sunt în conformitate cu elemente din Agenda Muncii Decente.
Recomandari pentru actiuni viitoare
Catre Birou International al Muncii
8. Sprijinirea obiectivelor mentionate anterior necesita un efort pe termen lung de la BIT, intr-o gama larga de activitati. In mod special ar trebui sa:
(a) Lucreze cu statele membre pentru a imbunatati si extinde colectarea si raportarea datelor cu privire la diferitele forme de angajare atipice si caracteristicile acestora. Ar trebui sa se tină seama de rezolutiile adoptate de Conferinta Internationala a Muncii Statisticienilor.
(b) Promoveze ratificarea si o mai buna utilizare a standardelor internationale de munca relevante, asa cum sunt mentionate in raportul Reuniunii expertilor in forme atipice de angajare. Acordarea de asistenta tehnica statelelor membre, astfel incat acestea sa poata adapta legislatia nationala si politicile in conformitate cu dispozitiile standardelor. Sprijinirea acestor eforturi, elaborand un ghid care sa reuneasca aceste standarde ca un tot unitar si cu fise care sa explice relevanta fiecarui standard pentru formele atipice de angajare.
(c) Analizeze daca exista lacune in standardele internationale de muncă, sau instrumente care nu reflectă suficient realitatea pietei muncii de azi, precum si identificarea barierelor in ratificarea standardelor. Trebuie luata in considerare si evaluarea necesitatii unor standarde internationale suplimentare, eventual, in cadrul reuniunilor expertilor adresate contractelor temporare, inclusiv contractele pe durata determinata, si discriminarea pe baza statutului ocuparii fortei de munca.
(d) Sa aiba in vedere viitorul pietei muncii, sa examineze si sa abordeze posibilele bariere la libertatea de asociere si negociere colectiva, atat in legislatie cat si in practica, cu scopul de a spori capacitatea lucratorilor atipici sa-si exercite aceste drepturi, inclusiv posibilitatea de a negocia cu angajatorul. Identifica cele mai bune practici, reglementari si initiative de alta natura care ajuta la diminuarea decalajelor si foloseste aceste cunostinte pentru a construi capacitatea organizatiilor lucratorilor si angajatorilor.
(e) Sa se caute si disemineze informatii in privinta practicilor si inovatiilor negocierilor colective care contribuie la conditiile de munca decente pentru lucratorii atipici; sa fie atenti la reactiilor si satisfactia generala a lucratorilor cu privire la diferitele forme de negociere colectiva si dialogul social in legatura cu forma atipica.
(f) Cerceteze, documenteze si disemineze informatiile cu privire la inovatiile si cele mai bune practici ale Inspectoratelor de Munca. Sprijinirea eforturilor statelor membre de a imbunatatii Inspectoratele de Munca prin incurajarea prevederilor resurselor suficiente precum si prin furnizarea de orientari privind modul de utilizare mai eficienta a fondurilor si a altor resurse disponibile pentru domenii specifice de interes cu privire la formele atipice de munca. Sprijinirea eforturilor pentru a asigura accesul efectiv a lucratorilor atipici la instante si mecanisme de hotarare.
(g) Analizeze, documenteze si disemineze informatiile cu privire la abordarile extinderii securitatii sociale a lucratorilor atipici, inclusiv activitatile independente, care pot asigura niveluri adecvate de protectie, inclusiv in perioade de tranzitie pe piata fortei de munca, mentinand in acelasi timp durabilitatea si eficienta sistemelor de securitate sociala.
(h) Sprijine activitatile tarilor pentru identificarea si abordarea deficitelor muncii decente ale angajarilor atipice prevazute in raportul intalnirii. Incurajeaza tarile sa tina cont de discutiile si concluziile expertilor in elaborarea programelor muncii decente a fiecarei tari.
(i) Sa ia in considerare provocarile actuale si sa priveasca spre viitorul pietei muncii, sa ofere asistenta pentru abordarea inovativa si integrata privind nevoile lucratorilor, atat femei cat si barbati, cu responsabilitati familiale, folosind pe deplin conventiile relevante ale ILO.
(j) Continue eforturilor incepute cu pregatirea raportului de fond pentru adunare, a documentarii in privinta tendintelor, precum si pentru a analiza efectele formelor atipice de ocuparea fortei de munca asupra lucratorilor, firmelor, serviciilor publice, piata fortei de munca si performanta economica. Imbunatatirea intelegerii practicilor nationale de reglementare si dezvoltare in ceea ce priveste formele atipice de munca. Obtinerea unei mai bune intelegeri, inclusiv prin analize istorice, a interactiunii dintre evolutia diferitelor forme de angajare atipice, dezvoltarea noilor tehnologii si modele de productie, transport si servicii publice, pentru a deosebi marea implicare pentru egalitate, incluziune sociala si viitorul pietei muncii.
(k) Creeze un depozit de date, informatii si analize, inclusiv lucrari de cercetare si rapoarte, pe formele atipice de munca si practici inovatoare pentru a asigura cea mai buna protectie a lucratorilor, a intreprinderilor durabile si a performantei pietei muncii. Asigurati eforturi deosebite pentru a umple golurile de informatii existente in ceea ce priveste formele de angajare nestandardizate in tarile in curs de dezvoltare.

Tipăreşte pagina - 16-19.02.2015. Document ILO (la care a participat și Cartel ALFA) privitor la angajații atipici Trimite unui prieten - 16-19.02.2015. Document ILO (la care a participat și Cartel ALFA) privitor la angajații atipici

publicat de Dr. Dan Pereţianu

Înapoi la Acțiuni sindicale
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România