Inchide

Trimite unui prieten

18.04.2000 Către Consiliul Consultativ de Dialog Social. Poziţia CFMR faţă de obligaţia CNAS şi CAS judeţene de a respecta prevederile Ordonanţei de Urgenţă 24/2000

Ordonaţa de Urgenţă 24/2000, privitoare la sistemul de salarizare de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar este un act de voinţă politică a actualului arc guvernamental, ce conţine şi CNAS, a căror conducători au fost numiţi politic.
Acest act se răsfrînge asupra tuturor instituţiilor care sînt considerate publice. Aici sînt de observat două aspecte:
• Din punctul de vedere al celui care finanţează. Pentru sistemul de sănătate, există două categorii mari de instituţii: Ministerele (Sănătăţii, Armatei, ş.a) şi Casele de Asigurări de Sănătate (Naţională, judeţene, Armatei şi a Transporturilor).
• Din punctul de vedere al celui care este finanţat. Pentru sistemul de sănătate, aceste instituţii sînt spitalele, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale, policlinicile cu personalitate juridică, precum şi toate instituţiile nominalizate în HGR 546/1999.
Ordonanţa arată clar asupra căror categorii de salariaţi nu se aplică prevederile ei (art.13). Nu este cazul spitalelor şi centrelor medicale, şi nu este vorba despre casele de asigurări de sănătate.
În plus, Ordonanţa arată explicit asupra căror categorii de personal se răsfrînge aplicarea ei, vezi Nota de la anexa IV/1: "Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea 154/1988."
Din acest motiv, solicităm Ministerului Sănătăţii, ca autoritate centrală în exprimarea voinţei politice în planul ocrotirii sănătăţii, şi ca organ administrativ îndrituit prin HGR să o facă, să ceară Caselor de Asigurări să respecte prevederile Ordonanţei de Urgenţă 24/2000.

În acest sens, solicităm:
1. CNAS să trimită în teritoriu o notă prin care să explice, atît conducătorilor CAS judeţene, cît şi directorilor de spitale, centre medicale ş.a. asemenea, că acestea au obligaţia de a asigura finanţarea instituţiilor pentru creşterea salariilor conform Ordonanţei de Urgenţă 24/2000, corelativ cu punerea în aplicare a HGR 150/1999, reactualizată în 2000.
2. CNAS să crească valoarea punctajelor, atît pentru medicina primară căt şi pentru cea de ambulatoriu, pentru a permite respectarea Ordonanţei de Urgenţă 24/2000, atăta timp cît CNAS şi CAS judeţene sînt instituţii publice.
Cu alte cuvinte, Ordonanţa de Urgenţă 24/2000 trebuie aplicată şi în sistemul de asigurări de sănătate.
Preşedinte, Dr. Dan PereţianuTipăreşte pagina - 18.04.2000  Către Consiliul Consultativ de Dialog Social. Poziţia CFMR faţă de obligaţia CNAS şi CAS judeţene de a respecta prevederile Ordonanţei de Urgenţă 24/2000 Trimite unui prieten - 18.04.2000  Către Consiliul Consultativ de Dialog Social. Poziţia CFMR faţă de obligaţia CNAS şi CAS judeţene de a respecta prevederile Ordonanţei de Urgenţă 24/2000

publicat de Dr. Dan Pereţianu

Înapoi la Adrese oficiale către/de la organisme ale statului
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România