Inchide

Trimite unui prieten

27.03.2013. Memoriu cu mai multe tipuri de solicitări ale Sindicatului Materna din TimișoaraSubsemnata, Dr. Oprea Maria - Olimpia, ȋn calitate de preşedinte al SINDICATULUI ,,MATERNA" DIN SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA, identificat prin CIF 26187000, cu sediul in Timişoara, Bvd-ul. 16 Decembrie 1989, nr. 22-24, jud. Timiş, prin prezenta vă solicităm analizarea situaṭiei existente, specifice activităṭii secṭiilor de obstetrică - ginecologie şi chirurgie pe care sindicatul le reprezintă.
Ȋn fapt, am solicitat ȋn mod repetat, ȋncepând din 2010, plata următoarelor drepturi salariale:
 Acordarea sporului de 25 % pentru personalul sălilor de naştere, din laboratoarele de analize medicale si din secṭiile de neonatologie. Ȋn conformitate cu dispozitiile Regulamentului aprobat in baza OMS 547/2010, Anexa 2 E4, care işi produce efectele de la data de 04.06.2010, se acordă acest spor: Anexa 1A pct 3 - pentru personalul din sectiile de neonatologie; pct 4 - personalul din sala de nasteri; pct 5 - personalul din laboratoare si compartimente de analize medicale.
 Acordarea sporului de 50% pentru medicii de specialitate chirurgicală (şi pentru medicii de specialitate obstetrică-ginecologie), respectiv sporul de 50 % din salariul de bază pentru condiṭii de muncă periculoase. Ȋn baza Anexei 2 pct E 12 din OMS 547/2010, se prevede acordarea unui spor de 50% din salariul de bază pentru "medicii de specialitate chirurgicală pe perioada ȋn care ȋşi desfaşoară activitatea ȋn blocul operator". Dispoziṭiile acestui Ordin cu Regulamentul de aplicare işi produc efectele ȋncepând cu data de 04.06.2010, data publicării actului normativ in Monitorul Oficial.
 Plata gărzilor pentru medicii rezidenṭi. Arătăm că echipa de gardă de urgenṭă obstetrică- ginecologie este formată din cel puṭin 5 medici, fiind plătit doar şeful gărzii, ceilalṭi medici efectuând muncă pro bono, ȋncălcându-se astfel dispoziṭiile Codului Muncii ş ale art. 41 din Constituţia României referitoare la protecţia muncii.
 De asemenea, am semnalat ȋncălcarea dispoziţiilor Codului Muncii ȋn ceea ce priveşte programul de odihnă al medicilor, care sunt puşi ȋn situaţia ingrată de a munci ȋncontinuu, ȋn serviciul de gardă, de la ora 8 dimineaţa până a doua zi la ora 13 (29 de ore). Acest lucru se ȋntâmplă ȋn principal lipsei de personal şi a lipsei de fonduri bugetare.
 Nivelul de salarizare redus al medicilor reprezintă principalul motiv de nemulţumire şi reprezintă un afront adus unor oameni care practică o profesie ce implică o mare responsabilitate, o pregătire iniţială de mulţi ani precum şi o perfecţionare continuă.
Domnule Ministru, vă rugăm respectuos să luaţi măsuri pentru a se aplica prevederile legislative ȋn vigoare, să militaţi pentru creşterea fondurilor alocate sistemului sanitar şi să vă menţineţi poziţia de apărător al drepturilor pacienţilor, dar şi al angajaţilor din sistemul sanitar.

Cu deosebită consideraţie,Preşedinte sindicat, Dr. Oprea Maria - Olimpia, Timişoara

Tipăreşte pagina - 27.03.2013. Memoriu cu mai multe tipuri de solicitări ale Sindicatului Materna din Timișoara Trimite unui prieten - 27.03.2013. Memoriu cu mai multe tipuri de solicitări ale Sindicatului Materna din Timișoara

publicat de Dr. Dan Pereţianu

Înapoi la Adrese oficiale către/de la organisme ale statului
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România