Inchide

Trimite unui prieten

30 Octombrie 2000 Către Preşedinţia României În atenţia Domnului Preşedinte Emil Constantinescu

Domnule Preşedinte,

Această poziţie vă este prezentată după ce la ultimele trei epistole şi luări de poziţie ale Camerei Fedeartive a Medicilor din România nu aţi răspuns. Cu toate acestea, sperăm ca această scrisoare să determine o atitudine mai fermă şi concretă din partea Preşedinţiei.
Vă prezentem 5 aspecte critice din sistemul de îngrijiri de sănătate. Ele nu sînt opera opoziţiei, ci prietenilor dumneavoastră. Aspectele prezentate sînt urmarea a numeroase demersuri ale Caemerei Federative a Mediclor din România, demersuri rămase nesoluţionate la nivel ministerial sau guvernamental.

Pe scurt acestea sînt:

1. Situaţia rezidenţiatului 2000, în care principala ilegalitate apare prin încălcarea Contituţiei în ceea ce priveşte libertatrea de alegere a locului de muncă;
2. Proasta interpretare a legii funcţionarului public în ceea ce priveşte profesia de medic din Inspectoratele de Stat, ştiut fiind că medicii nu pot fi funcţionari publici în timpul exercitării profesiei de medic;
3. Situaţia blocării "privatizării" prin contract comodat a cabinetelor medicilor specialişti din înteg judeţul Cluj, datorită atitudinii retrograde şi ilegale a directorului Direcţiei de Sănătate Publică, dr. Şerban Rădulescu;
4. Situaţia creată în întreaga ţară de mecanismul de rău-platnic instaurat de către casele de asigurări, încălcînd astfel mii de contracte semnate cu cabinetele, policlinicile şi spitalele ţării;
5. Refuzul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Colegiului Medicilor din România şi Ministerului Sănătăţii de a recunoaşte o decizie a Curţii Supreme de Justiţie care arată că medicamentele în regim compensat şi gratuit se prescriu "în limita responsabilităţii" şi, nu aşa cum apare acum, sub formă ilegală, "în limita specialităţii".

 

I. REFERITOR LA EXAMENUL DE REZIDENŢIAT NOEMBRIE 2000

CAMERA FEDERATIVĂ A MEDICILOR DIN ROMÂNIA constată că Ministerul Sănătăţii a emis publicaţia pentru concursul de rezidenţiat cu mai puţin de 45 zile înainte de data desfăşurării, prin încălcarea Ordinului MS 366.
Ministerul Sănătăţii încalcă şi art.38.1 din Constituţie ["Dreptul de muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei şi alegerea locului de muncă sînt libere"], atunci cînd condiţionează înscrierea la categoria B prin: domiciliu stabil (şi conjugal )(!! ce mai înseamă şi asta !! n.n) şi vechimea de 1 an cu loc de muncă în judeţul care a scos post la concurs (remarcăm că ultimul rezidenţiat s-a desfăşurat la o distanţă de 10 luni şi nu de 1 an !!).
Atragem atenţia că în protocoalele semnate de MS cu Sindicatul medicilor, stomatologilor, farmaciştilor şi fiziokinetoterapeuţilor stagiari, rezidenţi şi de familie din Romania, component al CFMR, se recunoşte necesitatea respectării actelor enunţate mai sus.
În plus, MS şi-a luat angajamentul de a modifica adecvat structura grilelor de concurs pentru a putea permite efectuarea unei întrebări în 1 min şi 20 sec (timp admis pe plan mondial) şi nu în 40 de secunde, ca acum.
Aceste angajamente nu a fost respectate.
Pe această cale, cerem MS să precizeze care au fost criteriile prin care s-a ajuns a se scoate la concurs un număr de numai aproximativ 450 de locuri, ştiut fiind că o revistă de prestigiu din străinătate (ALASS) a publicat un studiu efectuat de prof. Enăchescu şi colab., privind necesarul de medici din România şi strategia de a ajunge la acel deziderat.
Vă solicităm să faceţi uz de prerogativele dvs constituţionale în a cere Ministrului Sănătăţii să anuleze prevederea neconstituţională referitoare la obligativitatea de înscriere la rezidenţiat pe baza domiciliului.

II. REFERITOR LA STATUTUL DE FUNCTIONAR PUBLIC ABUZIV APLICAT MEDICILOR DIN INSPECTORATELE DE STAT
(fostele SANEPID-uri)

În esenţă, Ministrul Sănătăţii, în Ordinul 705/30.08.2000, face o gravă confuzie între profesia de medic, exercitată pentru realizarea unor activităţi în folosul sănătăţii colectivităţii şi individului (vezi legea 100/1998), şi cea de funcţionar public (definită de legea 188/1999).
Cel mai important aspect de încălcare a legii derivă din coroborarea art.5.1 din legea 188/1999 cu art. 3 din legea 74/1995.
Art. 5.1 precizează că dispoziţiile legii funcţionrului public nu se aplică dacă "...prin legi speciale [precum legea 74/1995] .. nu se dispune altfel."
Ori, legea 74/1995, privind exercitarea profesiei de medic, art. 3 dispune altfel: "medicul nu este funcţionar public, în timpul exercitării profesiunii medicale...". Remarcăm că medicii (şi alt personal de specialitate) din Inspecţia de Stat de pe lîngă Direcţia de Sănătate Publică îţi exercită specialitatea din nomenclatorul de specialităţi a MS, respectiv, epidemiologie, igienă, medicină nucleară şa. Aceşti medici nu exercită o funcţie de "funcţionar public" !!
În cazul în care unii dintre colegii noştri sînt şi directori sau şefi de compartiment pentru un anumit domeniu, atunci pot fi consideraţi funcţionari publici pentru exercitarea funcţiei de director sau şef. Dar, în nici un caz, nu sînt funcţionari publici atunci cînd îşi îndeplinesc sarcinile ce revin din exercitarea specialităţii de medic din nomenclatorul MS. [Este directorul DSPMB, dr. Adrian Neacţu, funcţionar public cînd consultă sau operează în specialitatea domniei sale ??].
Vă solicităm să faceţi uz de prerogativele dvs constituţionale în a cere Ministrului Sănătăţii să anuleze OMS 705.


III. REFUZUL DIRECTORULUI DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DE A RESPECTA ORDONANŢA GUVERNULUI 124/1998 PRIVIND ÎNFIINŢAREA DE CABINETE MEDICALE

Pentru sistemul de îngrijiir de sănătate, una din strategiile de guvernare promovate încă din 1996 [la acea vreme programul a fost realizat de liderii CFMR] a fost cea de creare de instituţii medicale independente de administraţie şi de finanţator. Acest deziderat a fost parţial legiferat în 1998 prin Ordonaţa 124. Aplicarea ei a fost amînată pentru 1999. În 1999, Ordonanţa 116, coroborată cu Ordinul Ministrului Sănătăţii 509 reuşesc să desţelenească procesul de acordare a cabinetelor medicale medicilor ce lucrează în acele cabinete.
Acest fapt este legiferat de art 13 din Ord 124/1998 şi întărit de OU 116/1999 în sensul că medicul respectiv are dreptul să ceară dacă doreşte "privatizarea" prin contreact de comodat (OMS 509). Legea nu precizează dreptul Direcţiilor de Sănătate Publică de a aviza această cerere sau de a impune o poziţie negativă pentru acest proces de acordare a cabinetelor.
De aici rezultă că poziţia obstructivă promovată în judeţul Cluj de dr. Şerban Rădulescu, directorul DSP Cluj, este ilegală. În plus, pentru a se opune "privatizrii" (paradoxal, dr. Şerban Rădulescu, membru PNTCD, este naşul dlui Radu Sîrbu, preşedintele FPS !)
Pentru a bloca procesul de acordare în contract de comodat a cabinetelor medicale pentru medicii specialişti din ambulatoriu în judeţul Clus, dr. Şerban Rădulescu l-a atacat abuziv, inclusiv la procuratură, pe liderul CFMR din judeţ, dr. C.Eşanu.
(Anexăm documentele compromiţătoare pentru poziţia retrogradă a dr. Rădulescu).

 

IV. CASELE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE REFUZĂ SĂ ONOREZE CONTRACTELE ŞI SĂ PLĂTEASCĂ MUNCA MEDICILOR ŞI ALTOR FURNIZORI DE SERIVII DE SĂNĂTATE

Marile piedici puse în calea reformei din sistemul de îngrijiri de sănătate se datorează faptului că CAS se comportă ca un angajator dictatorial şi nicidecum ca un partener contractual.
Am arătat în mass media de nenumărate ori blocajele financiare pe care casele de asigurări le impun cabinetelor medicale ţinute de medici prin contract de comodat.
Prin această scrisoare vă solicităm să cereţi celor în drept să respecte legfea ! În sensul următor:
1. Solicităm, prin intermediul CNAS, ca CJAS să valideze si să plătească acele liste de cetăţeni ale medicilor de familie, liste ce nu conţin toate datele cerute ulterior de CNAS, dar care au semnătura cetăţenilor pentru medicul respectiv.
2. Solicităm, prin intermediul CNAS, ca CJAS să plătească medicilor de familie listele de capitaţie realizate ca liste, şi să nu afirme că plătesc numai pentru cetăţenii pentru care CJAS au trimis medicului carnetele de asigurat. În numeroase cazuri, copiii de pe liste nu au carnet, adulţii fără cod numeric personal nu au carnet. Există numeroase greşeli de redactare a numelui asiguratului, astfel că acesta nu primeşte carnetul iar medicul nu primeşte valoarea punctului pentru că pacientul iese de pe lista de asigurat cu carnet.
3. Solicităm, prin intermediul CNAS, ca CJAS să plătească la timp serviciile medicale şi listele de capitaţie, atît pentru luna în curs, cît şi pentru valoarea definitivă a puctului stabilită trimestrial. (De exemplu, multe CJAS au trimis în Septembrie fondurile realizate după recalcularile pentru Ianuarie-Martie!!).
4. Solicităm CNAS ca să nu mai ceară furnizorilor de servicii să facă raportări retroactive pentru că formularistica de raportare modificată ulterior. În acest caz, CJAS ar trebui să plătească în plus pentru serviciul efectuat !
5. Solicităm CNAS să modifice modele de contract cu medicii şi alţi furnizori, căci acestea conţin aspecte ce arată lipsa de egalitate între partenerii contractanţi. În acest sens, cerem CNAS să solicite CJAS ca acestea să realizeze contracte individualizate şi personalizate cu medicii şi alţi furnizori de servicii medicale.

 

V. CU PRIVIRE LA REFUZUL CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, A COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA ŞI A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DE A ŢINE SEAMA DE DECIZIA CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE

Printre prerogativele dvs cele mai evidente, este acea de a nu permite abuzul organismelor publice asupra cetăţeanului.
CAMERA FEDERATIVĂ A MEDICILOR DIN ROMÂNIA a chemat în instanţă Guvernul României pentru ilegalitatea formulată în HGR 320/1999 legată de modul de prescriere al medicamentelor compensate şi gratuite (art. 6 din anexă). În esenţă, Legea 74/1995, privind exercitarea profesiei de medic, coroborată cu art. 6 din Codul Deontoloc al CMR, arată că prescrierea unui tratament nu poate fi îngrădită de prevederi administrative. Cu alte cuvinte, se afirmă că presceirea unui tratament se face sub proprie responsabilitate.
Curtea de Apel Bucureşti secţia Contencios Administrativ a judecat plăngerea CFMR. Hotărîrea dă cîştig de cauză CFMR dar Guvernul şi Min. Sănătăţii atacă hotărîrea în recurs la CSJ. Acest din urmă for judecătoresc stabileşte că poziţia CFMR este cea corectă. Se crează astfel o jurisprudenţă generalizabilă în toată ţara şi pentru toţi cei legaţi de acţiunea de prescriere a medicamentelor.
Solicitarea CFMR de a se modifica actualele norme care încalcă cele hotărîte de CSJ a fost respinsă de către CNAS, MS şi CMR.
Vă solicităm să faceţi uz de prerogativele dvs constituţionale în a cere Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale şi Colegiului Medicilor să anuleze prevederea ilegală din actualele norme şi să recunoască judecata justiţiei.

 

Preşedinte, Dr. Dan PereţianuTipăreşte pagina - 30 Octombrie 2000  Către Preşedinţia României  În atenţia Domnului Preşedinte Emil Constantinescu Trimite unui prieten - 30 Octombrie 2000  Către Preşedinţia României  În atenţia Domnului Preşedinte Emil Constantinescu

publicat de Dr. Dan Pereţianu

Înapoi la Adrese oficiale către/de la organisme ale statului
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România