Inchide

Trimite unui prieten

7.12.2014. Adresă Esculap către MS/CNAS referitor la modificaea NCoCa

În attach, înregistrarea bde la MS și CNAS.Către CNAS şi MS


Cerere pentru modificarea actualelor Norme
Referitor la nedecontarea consultațiilor efectuate în ambulatoriul de specialitate prin noile norme ale MS/CNAS - OMS 619/CNAS 360
Anexa 7 Litera B punctul 1.3.1 (p70)

 

Avînd în vedere adresa CNAS nr P 10221din 4.12.2014, adresată Confederaţiei Naţionale Cartel Alfa vă remitem poziţia noastră pentru modificarea NCoCa, poziţie pe care dorim să o anexaţi la modificările propuse de dvs la punctul 5 (cel legat de asistenţa medicală din ambulatoriu).

Prin prezenta dorim modificarea textului de la Anexa 7 (începe la p. 68) Litera B punctul 1.3.1 (p. 70) care zice: "Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraților cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice tratate în cadrul aceleiași specialități, se decontează o consultaţie pe lună [s.n.] sau pe trimestru /asigurat, după caz."

Prima dată am cerut această modificare în Iulie a.c, ca urmare a faptului că dorinţele noaste afirmate la discuţiile din Mai-Iunie nu au fost luate în consideraţie.

Scoatem în evidenţă faptul că pînă în acel moment se decontau două (2) consultaţii, atunci cînd era cazul. Textul din NCoCa 2013 era: "3. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii [s.n.] pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat, la externare, sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu [s.n.]."

Dacă nu veţi accepta nici acum poziţia noastră, susţinută cu argumente medicale pertinente, ne vom manifestăm protestul nostru cu privire la lipsa de transparență în negocierile care au avut loc în lunile premergătoare aprobării Normelor CoCa per 2014-5.
Atunci am atras atenția asupra faptului că Ministerul Sănătății şi CNAS caută să îngrădească accesul asiguraților la servicii medicale în policlinici (ambulatoriul de specialitate) deşi în Startegiile MS (cea din februarie, completată recent cu cea din Iulie 2014) se afirmă (ne întrebăm dacă demagogic ?) sprijinul logistic şi financiar pentru acest tip de servicii.

Ce reprezintă "consultația a doua" pentru o boală cronică, chiar dacă ea este cunoscută - sau poate mai ales dacă este cunoscută! Este evident că atunci cînd te duci la medic, o faci pentru a fi diagnosticat, tratat, evaluat. Prima consultație reprezintă de obicei analiza strict clinică (anamneză, consult clinic). În urma ei, medicul recomandă fie mijloace pentru diagnostic biologic-biochimic, pentru dignostic propriu zis, dar şi, în cazul unei boli cunoscute, pentru etapizare, stratificare, gradualizare, fie mijloace de terapie, care pot fi noi, sau vechi cu doze modificate. De cele mai multe ori, se apelează la laborator sau la teste dinamice (de exemplu, ecg, ecografii etc).
Este evident pentru oricine că medicul trebuie să revadă pacientul după ce i-a recomandat efectuarea probelor cerute. Este evident că medicul trebuie să evalueze dacă modificarea dozelor a fost eficace, dacă noile medicamente sau proceduri au fost corect folosite etc.
Este evident pentru oricine că pacientul cu o boală cronică are dreptul la consultația ulterioară unor astfel de investigații (la fel cum pacientul are dreptul şi la o a doua opinie - vezi legea drepturilor pacientului). Această a "doua consultație" se poate realiza în aceeaşi lună calendaristică. De aceea, Normele CoCa, de fapt ordin de Ministru (actualmente OMS 619/2014-cuplat cu HCNAS 360) trebuie schimbate pentru a permite decontarea "celei de-a doua consultații", aşa cum a fost pînă acum.

Iată încă un motiv pentru care medicii români pleacă din România !

 

Preşedinte, Dr. Dan Pereţianu, Prim Vicepreşedinte, Dr. Sorin Şubă

 

Tipăreşte pagina - 7.12.2014. Adresă Esculap către MS/CNAS referitor la modificaea NCoCa Trimite unui prieten - 7.12.2014. Adresă Esculap către MS/CNAS referitor la modificaea NCoCa

publicat de Dr. Dan Pereţianu

Înapoi la Adrese oficiale către/de la organisme ale statului
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România