Inchide

Trimite unui prieten

9.06.1998. Subiect: Prevenirea emiterii unei Hotărîri de Guvern ilegale şi în neconcordanţă cu Programul de Guvernare.

Domnule Ministru Francisc Baranyi,

I. Introducere

Vă trimitem alăturat observaţiile noastre la un document de cea mai mare importanţă pentru viitorul Sistemului de îngrijiri de Sănătate (SIS) al ţării: "Contractul Cadru" al Legii Asigurărilor sociale de sănătate (LASS).
Acest demers al nostru este făcut pentru că ştiu că puteţi influenţa în bine decizii care - la actualul stadiu de analiză conceptuală şi de rezolvare practică ele se dovedesc neadecvate - sînt în acelaşi timp:
1. ilegale; 2. în neconcrodanţă cu obiectivele Programului de Guvernare, 3. pline de contradicţii referitoare la ansamblul funcţionării SIS.

 II. Conceptul de Contract Cadru (CoCa)


LASS, la articolul 11, pct. 1, stipulează că aplicarea prevederilor sale se face cu ajutorul unui "Contract Cadru":
1. elaborat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi de Colegiul Medicilor din România;
2. avizat de Ministerul Sănătăţii;
3. emis de Guvernul României, sub formă de Hotărîre de Guvern.
Dat fiind faptul că elementele de fond din LASS se pun în aplicare printr-o HGR, devine evident că CoCa este un act imperativ. De aceea el îşi pierde înţelesul de "contract". Căci, nu există părţi contractante ci numai un "cadru", în care persoane fizice şi juridice, furnizori de servicii de sănătate, semnează contracte individuale (art. 43).
Drumul pe care s-a plecat este greşit; Min.Sănătăţii este pe cale să facă o mare greşală:
1. CoCa nu este un contract aşa cum apare cu numele; din acest motiv experţi ai Băncii Mondiale au apreciat chiar "neconstituţionalitatea unui astfel de contract" (De altfel, observaţii asemănătoare au fost făcute şi pentru Polonia, Bulgaria şi Macedonia. Răspunsul Poloniei a fost concludent pentru poziţia noastră: Leszek Balcerowicz, Prim Vice Prim-Ministru în Polonia a renunţat la acest tip de act normativ).
2. CoCa nu aparţine numai celor două organizaţii cărora LASS le oferă oportunitatea de a elabora un "Contract": CMR şi CNASS.
3. Cele două organizaţii nu sînt parte în contract (ele nu încheie nici un contract), căci nu există vreun contract. Astfel că art.1, pct. 1 din Proiectul MS şi CMR este ilegal.
4. Indiferent cum se numeşte, acest act este un act de voinţă politică a Guvernului României.
5. Legiuitorul Român a considerat (noi credem că greşit a luat această decizie - comentarii asupra acestui aspect fac obiectul unui studiu special) că numai doi "actori", "experţi" pot elabora astfel de acte normative.
6. Imperativul generat de o HGR, legată de LASS, ar trebui să conţină, în mod specific, mai ales, principii de funcţionare a ASS, iar NU detalii de cuantificare a veniturilor, punctelor, serviciilor medicale, aparaturii etc.
7. Ar trebui ca CoCa să permită discutarea problemelor practice la nivel local, conform principiilor descentralizării şi subsidiarităţii (enunţată de LASS în chiar art.1): pachete de servicii, mod de plată, nivel de plăţi, responsabilitate, reprezentativitate.
8. În acest CoCa ar trebui să se regăsească principiile profesiei medicale ca profesiune liberă (Ordonanţa 44/1995, Legea 125/1995) şi liberală (Legea 74/1995). Din păcate, Proiectul CoCa elaborat de CMR şi MS sugerează în continuare că organismele finanţatoare controlează Bugetul iar nu cei care - în mod logic şi legic - ar trebui să o facă, ca furnizorii independenţi de servicii medicale.
9. În proiect, există şi greşeli, aparent minore: de exemplu, obiectivele CoCa nu pot fi cele derivate din art. 12 al LASS, căci Legea este explicită în a adopta ca obiective ale CoCa, cele stipulate de art. 11, pct. 3. Astfel, art. 4 din Poiectul CMR şi MS este şi el ilegal.
10. Taxonomia actualului Proiect CMR-MS dovedeşte amatorism şi necorelare cu ansamblul proiectelor de legi din domeniul SIS, aflate în diferite stadii de elaborare: Legea Spitalelor - trecută de Senatul României, Legea Cabinetelor Medicale - discutată în MS, HGR privind bugetul global al spitalelor - votată în Guvern încă din iarnă dar încă nepublicată.


III. Alternative


A. Legea ar trebui rapid şi serios revizuită, modificată şi îmbunătăţită. Din acest punct de vedere ar trebui amintit:
1. Poziţia critică a CFMR încă din 1996, dar reiterată chiar în Iulie 1997 (data votării).
2. Comentariile Băncii Mondiale pe această temă, efectuate după realizarea unor Rapoarte ale unor grupe de lucru în perioada Februarie - Aprilie 1998.
3. Decizia Comisiei Electorale Centrale, formată din reprezentanţi ai Min.Justiţiei, Muncii, Sănătăţii, ai marilor centrale sindicale cu reprezentare naţională, care cere revizuirea de urgenţă a LASS.
4. Poziţia Ministrului F.Baranyi (unul din realizatorii LASS) susţinută în Conferinţa de Presă din 3 Iunie 1998.
Din păcate, şi toată lumea cunoaşte, o Lege trece cu greu prin Parlament (3-4 ani). De aceea, ar trebui încercat un alt demers. Acesta poate fi adoptarea unui cadru (CoCa) mai larg, mai principial şi mai descentralizant.

B. Adoptarea unui cadru mai larg, mai flexibil, în care principiile să acopere Obiectivele Programului de Guvernare şi în care medicina de tip concurenţial se va putea dezvolta corespunzător este realmente necesar. Medicina, ca profesie liberă (la fel ca şi avocatura, de exemplu), trebuie să fie susţinută atît prin norme financiare cît şi de organizare adecvate, prin CoCa.
Prin acest procedeu, se poate obţine acel cadru care să permintă ca modificarea de urgenţă a LASS să nu devină o piedică pentru punerea în aplicare a LASS.

C. Din acest motiv vă supunem atenţiei o nouă formă de alcătuire a unui Cadru (căruia îi vom spune în continuare "Contract Cadru", căci aşa scrie în Lege). Varianta noastră are elementele taxonomice ale unui act normativ serios (ceea ce nu se regăseşte în proiectul de pînă acum): dispoziţii generale, aspecte legate de buget, finanţare şi organizare, drepturi şi obligaţii pentru asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, şi, în final, dispoziţii finale şi tranzitorii.


Cu stimă,

Preşedinte

Dr. Dan Pereţianu

PS.Acest material a fost trimis: Preşedinţiei României, Guvernului României, Ministerelor Finaţelor, Justiţiei şi Sănătăţii.

Tipăreşte pagina - 9.06.1998. Subiect: Prevenirea emiterii unei Hotărîri de Guvern ilegale şi în neconcordanţă cu Programul de Guvernare. Trimite unui prieten - 9.06.1998. Subiect: Prevenirea emiterii unei Hotărîri de Guvern ilegale şi în neconcordanţă cu Programul de Guvernare.

publicat de Dr. Dan Pereţianu

Înapoi la Adrese oficiale către/de la organisme ale statului
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România