Inchide

Trimite unui prieten

CFSMR v MS - Porpuneri sporuri. 12.08.2017
Nr. 369/12.08.2017


Către Ministerul Sănătății
Domnului Ministru,
Prof. univ. dr. Florian Bodog


Propunerile Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din România
la „Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 precum și condițiile de acordare a acestuia".


Referitor la art.2

Contrar prevederilor art.2, anexele nu stabilesc mărimea concretă, ci limita sporurilor prevăzute la art 7 de la capitolul II din anexa II la L153/2017.

Deasemenea art. 11, care stipulează transferul atributului stabilirii mărimii concrete a sporurilor pentru condițiile de muncă conducerii unităților sanitare, elimină instituirea unui cadru legal si nediscriminatoriu pentru categorii de personal sanitar aflat în situații similare privind condițiile de muncă, dar având relații de muncă cu angajatori diferiți. Nu se respectă principiul legalității (drepturile salariale, care includ și sporurile se stabilesc prin norme juridice de forța legii) și a predictibilității acestor drepturi.

Solicităm acordarea sporurilor de aceeași mărime pentru situații similare de condiții de muncă, indiferent de unitate. Expunerea la noxe nu diferă în funcție de tipul de unitatii ori de bunăvoința managerilor.


Referitor la art. 4 Criteriile după care s-au făcut propunerile de acordare a sporurilor pentru condițiile de muncă trebuiau să fie la baza elaborării acestui Regulament. Cerința
eliberării buletinelor de expertizare după data intrării în vigoare a Hotăririi va cauza aplicarea cu întârziere la nivelor unităților. Solicităm eliminarea acestei cerințe.


Referitor la art. 13 prin care se stabilește acordarea sporurilor pentru condiții de muncă pentru activitatea desfășurată în cadrul programului normal de lucru, acesta este în contradicție cu art. 7 "sporurile se acordă corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă prevăzute în Regulament.
Potrivit Codului muncii, art.111, timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale.
Solicităm eliminarea din art. 13, a cerinței"în cadrul programului normal de lucru" care restrânge nelegal drepturile consacrate de lege, de acordare a sporurilor pentru activitatea din orele de gardă efectuate peste programul normal de muncă, încălcând art.111 din Codul muncii și Directiva 2003/88/CE art. 1, pct.1, și principiul ierarhiei și forței juridice a actelor normative.


Referitor la Anexa nr.2 lit B, pct.7, solicităm eliminarea cerinței "pe perioada cât desfășoară activitate în blocul operator" considerînd că Hotărârea dată în aplicarea Legii 153/2017 trebuie să fie în concordanță cu legea, care nu prevede această limitare a dreptului. Se încălcâ și principiul egalității și nediscriminării, neexistînd limitare similară pentru personal din alte domenii. Medicii din specialitățile chirurgicale se expun unui risc de infecții grave și înafara blocului operator, (in camera de gardă, în ambulator, în sala de pansamente), acolo unde se efectuează drenaje, pansamente de plăgi infectate, fără a se cunoaște infectiile asociate cu HIV, virusuri hepatitice, la acel moment.

Presedinte CFSMR, Dr. Esanu Victor, Vicepreședinte CFSMR, Dr. Zaghyva Pirosca

 

 

Tipăreşte pagina - CFSMR v MS - Porpuneri sporuri. 12.08.2017 Trimite unui prieten - CFSMR v MS - Porpuneri sporuri. 12.08.2017

publicat de Dr. Dan Pereţianu

Înapoi la Adrese oficiale către/de la organisme ale statului
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România