Inchide

Trimite unui prieten

1.08.2016. Despre nota MS 2386 si garzi

CFSMR ia nota de NOTA MS 2386 si emite urmatorul Comunicat. Vezi in attach, forma pdf.

Totodata luam nota si de asumarea "vinei" federatiei Solidaritatea sanitara (aparuta pe situl federatiei) in care se arata despre greselile generate de celebrul aliniat 6 din OUG 20/2016.46/31.07.2016

Comunicat

Vineri, 29.07.2016, după încheierea săptămânii de lucru, au fost trimise de MS către DSP precizări în vederea aplicării prevederilor din OUG 20/2016, începând cu 01.08.2016. Acest document are numărul VVV.2386, semnat de dl Ministru al Sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu. Acest document este o adresă „de lucru" a MS către Direcţiile Sanitare. El NU are caracter de act normativ, deci nu e obligatoriu.
La timp scurt după apariție, federațiile sindicale care au partcipat la negocieri în urma invitației ministerului, au publicat comunicate explicând rezultatele şi/sau lipsa rezultatelor. Nu comentăm aici a cui vină este că nu sunt rezolvate solicitările juste a corpului medical în privința drepturilor cu care ar trebui întocmite contractele cu timp parțial de lucru pentru activitatea prestată în linia de gardă în afara normei legala de lucru , dar arătăm efectele care urmează.
Prima constatare este că va exista în continuare un dezechilibru din perspectiva resurselor umane care participă în echipă la activitatea din serviciul de gardă. Astfel, echilibrarea salarizării ca şi a timpului de muncă în echipa de gardă rămîne un obiectiv ratat, prin prisma principiilor care au justificat elaborarea OUG 20/2016.
Constatăm că plata orelor prestate de medic în baza tarifului orar calculat în condițiile Normelor nr. 42/77/2011 (normele comune MM/MF, de aplicare a Legii 285/2010 - legea pentru stabliirea salarizării personalului plătit din fonduri publice în anul 2011, când justificarea era menținera restricțiilor financiare în urma recesiunii economice și acordurilor încheiete cu FMI), va fi egală sau chiar inferioară tarifului orar cu care se salarizează asistenta din echipă, conform încadrării în baza OUG 20/2016, la care se mai acordă sporul pentru condițiile de muncă, de care medicul nu beneficiază pentru această activitate.
Constatăm şi dezechilibrul legat de orele de muncă. Asistenta va intra în repaus după 8 ore de muncă. Medicul lucrează dimineaţa 5-6 ore, apoi urmează garda cu cele 17-19 ore (în zilele obişnuite), ori 24 de ore de gardă (în zilele libere şi de sărbătoare), după care urmează încă 5-6 ore de muncă în ziua următoare gărzii.
Vă oferim cîteva exemple legate de dezechilibrul salarizării:
 Tariful orar al unui medic primar la ultima gradaţie (gradaţia 5) pentru orele de lucru în norma legală (incluzînd aici şi cele 20 de ore de gardă pentru acoperirea celor 140 de ore lunare) este de 34,31 lei. Acest tarif va fi valabil din 01.08.2016. Pentru pentru orele de gardă suplimentare, adică pentru acele ore care se fac după ce medicul a efectuat cele 140 de ore lunar, numite acum şi ore contractate „cu timp parțial", tariful aceluiaşi medic primar de va fi de 18,48 lei, pentru că asupra lui se va răsfrînge OMS citat mai sus 42/77/2011 care specifică că tariful se aplică la salariile din 2009.
 Tariful orar al unui medic specialist la gradația 0 este de 21,66 lei. Medicul specialist la gradația 5 (ultima) va avea un tarif orar de 26,97 lei. Pentru orele contractate cu timp parțial, adică pentru gărzile suplimentare el/ea va rămâne la 14,91 lei, pentru că asupora lui se aplică Normele din 2011 care aplică salariile din 2009. Aceste exemple sînt valabile pentru angajații din „unități clinice"; pentru cei din unităţi „neclinice", tarifele orare sînt şi mai mici.
 Asistentul medical, subordonat medicului, care se încadrează conform OUG 20 la salariul de 3437 lei, va avea tariful orar de 20,45 lei, mai mare ca tariful orar al medicului care face garda suplimentară !
 Asistenul medical care va avea salariul de încadrare la 2833 lei va primi tariful orar de 16,86 lei. (Asistenul medical subordonat medicului este persoană fără studii superioare, fără pregătire în rezidențiat, fără examene de specialitate, fără examenele de medic primar, şi fără responsabilitatea ce revine medicului în actul medical desfășurat, în același intercval de timp - inclusiv de timp de gardă).
Considerăm inacceptabil acest tratament al corpului medical; ne umilește și ne revoltă.
Efectul pervers al semnării noilor contracte cu timp parţial.
Aici, scoatem în evidenţă lipsa de unitate a corpului medical. Unii dintre medici nu vor accepta să semneze contractele cu timp parțial cu drepturile oferite, dar poate nu vor fi toți. Semnalul pe care însă pacientul îl va percepe poate fi că doctorul care efectueză garda în urma semnării contractului în condițiile care îl umilesc și nu se luptă, este lipsit de principii. Atunci poate să dea plicul, că are șanse să primească concediu de boală nejustificat sau completarea unor diagnostice care să-l ajute la pensionarea pe caz de boală. Lipsa de unitate va produce perpetuarea situației din prezent și va îndepărta șansele succesului unei eventuale reforme în sistem.
Recomandarea din partea CFSMR către membrii noștrii și către corpul medical
Recomandarea noastră este păstrarea unității de acțiune. Contractele care pot fi semnate sunt numai cele care cuprind toate drepturile legale conform Codului Muncii și legislației care stabilește, ca și Constituția, egalitatea în drepturi (plată egală pentru munca egală). Dacă aceste contracte nu conţin aceste prevederi, contractele NU trebuie să fie semnate. Aceste prevederi sînt principiale şi ele se referă la:
 plata gărzilor suplimentare cu tarif egal cu tariful orelor de gardă din norma de lucru, incluzînd aici sporul de noapte, sporul pentru condițiile de lucru plătit ca pentru garda obligatorie din norma de lucru, sporul pentru zilele nelucrătoare și sărbători legale conform prevederilor Codului Muncii.
Libertatea muncii este garantată. Atragem atenția că nu acceptăm presiuni, comportament abuziv, prin care medicii să fie determinați să semneze contractele cu timp de lucru parțial în condiții nefavorabile.

 

Tipăreşte pagina - 1.08.2016. Despre nota MS 2386 si garzi Trimite unui prieten - 1.08.2016. Despre nota MS 2386 si garzi

publicat de Dr. Dan Pereţianu

Înapoi la Comunicate CFSMR
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România