Inchide

Trimite unui prieten

12.04.2010. D-le Attila CSEKE, D-le Ministru, Doar la avocat sau la medic să nu ajungi !!

Uniunea Sindicală Teritorială "Cartel-ALFA", Filiala Maramureş şi Sindicatul Independent al Medicilor Maramureş

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE MINISTRUL SĂNĂTĂŢII AL ROMÂNIEIUniunea Sindicatelor Teritoriale „Cartel ALFA" Maramures si Sindicatul Independent al Medicilor Maramures, care reprezinta medicii si personalul sanitar în parte, actori importanti în sistemul sanitar, si afectati din ce în ce mai mult de realitătile contradictorii, problemele, lipsurile sistemului sanitar românesc, a consecintelor deciziilor insuficient pregătite sau lipsa deciziilor necesare în ultimii 50 de ani, e nevoit să tragă semnalul de alarmă. Tăcerea, umilinta, capul plecat considerăm că ar adânci consecintele descresterii nivelului de finantare pentru sănătate asupra calitătii serviciilor noastre acordate pacientilor.

Sănătatea nu este gratuită, dar finantarea serviciilor de sănătate ar trebui privită ca investitie( nu mă refer la infrastructură,ci la capacitatea de a functiona la parametrii normali) , pentru a asigura realizarea tintelor, adica o populatie mai sănătoasă. Dar în virtutea jurământului lui Hipocrate se evocă obligatiile medicilor, asteptând să facă minuni si atunci când le lipsesc conditiile, doar pentru satisfactia datoriei fată de bolnav. Câtiva medici pasionati, apostoli, probabil că vor muncii si fără a primi recompensă cuvenită. Recunoasterea socială a rostului nostru, recompensa materială morală a căzut odată cu stabilirea drepturilor salariale prin legea unică a salarizării personalului din sectorul bugetar si înghetarea salariilor . Disfunctionalitătile sistemului cresc zi de zi si prin plecarea continuă a celor care doresc o recunoastere deplină.

Recompensa materială stabilită ca legală (adică veniturile salariale de minim 5X mai scăzute fată de cele din state europene) devine incertă începând cu drepturile salariale aferente lunii martie 2010. Cauza directă este întârzierea decontării de către CAS MM a serviciilor aferente lunii martie. Etapa ce va urma după încheierea contractelor între CAS si furnizorii de servicii de sănătate, prin alocarea fondurilor insuficiente va aduce multe nemultumiri. Scăderea veniturilor CAS se transferă asupra veniturilor furnizorilor de servicii. Considerăm că impunerea normelor de contract fără consultarea obligatorie a partenerilor social nu poate fi acceptată, si în scurt timp unitătile sanitare vor fi în imposibilitatea de a mentine activitatea sau de acorda drepturile salariale stabilite de Contractele Colective de Muncă.

Contractele ce se vor încheia cu, Casele de Asigurari nici pe de parte nu aplică principiul egalitătii părtilor, fiind prevăzute sanctiuni doar pentru furnizori, dar nu se prevede nicio sanctiune dacă CAS nu decontează serviciile la valoarea contractată sau la timpul prevăzut. Nivelul de finantare se arată mult inferior fată de anul 2009, prin prevederile cuprinse , ca- limitarea numărului de servicii acordate pe asigurat, scăderea punctajului acordat pe consultatie, eliminarea punctajului pentru servicii medicale. Alt factor cu influentă asupra veniturilor furnizorilor de servicii spitalicesti poate fi restructurarea unitătilor, gândite si stabilite de MS, fără consultarea sindicatelor ori informarea despre criteriile utilizate. În aceste conditii de finantare este clar că furnizorii nu vor avea nici o opinie contrară introducerii sistemului de coplată .Opinia asiguratilor o vom afla, când vor renunta de a se preocupa de sănătate sau vor găsi modalităti de ocolire (prin prezentare in serviciile de urgentă, practică existentă si în prezent). În conditiile când consultatia în ambulatoriul de specialitate se decontează cu 10 puncteX0.9 lei, iar coplata prevăzută va fi 10 lei, spunem că coplata este din partea CAS. Avem si o întrebare referitoare la prevederi bugetare pentru suportarea coplătii pentru serviciile acordate persoanelor care se vor încadra în grupul celor scutiti.

Administrarea ce va urma după aplicarea acestui sistem va fi tot obligatia personalului sanitar, deja sufocat de birocratia ce derivă din obligatiile cuprinse in contractele încheiate cu CAS? Opinia celor care le solicită este în totală contradictie cu opinia beneficiarilor serviciilor de sănătate, cresterea numărului formularelor obligatorii determină scăderea timpului acordat pacientului si implicit calitatea actului medical.
O prevedere cu consecinte grave, care poate deveni chiar penală, este scăderea la 50% a sumei pentru decontarea cazurilor amintite prin alin.(3) si (4) art.70 din Normele de aplicare, definite inexact, vag, -patologie de acelasi tip-. Vom disputa, medici ori furnizori, întelesul acestei formulări în instantă? Pentru asigurat consecintele amânării reinternării sau transferului pot fi grave, dar cine va răspunde de formularea superficială sau tendentioasă a normelor? Noi întelegem ca patologie de acelasi tip- patologia infectioasă, patologia traumatică, patologia obstetricală. Sunt zilnice situatiile când se impune transferul unui bolnav într-o unitate mai competentă imediat, nu după interval de 48 de ore. Sau decizia favorabilă bolnavului trebuie sanctionată?

Ne reîntoarcem de unde am pornit. Furnizorul de servicii medicale (cabinetul medical) sau medicul angajat va fi răspunzător în ochii asiguratului dacă acesta nu va avea acces la servicii de sănătate cu care s-a obisnuit, iar aruncarea nemultumirilor pe seama corpului medical, nerecompensat în functie de rolul său social ,suportarea inconsecventelor si inadvertentelor legislative de către medici, pacienti ori furnizori de servicii, ne obligă să sustinem că este responsabilitatea guvernantilor găsirea solutiilor reale pentru rezolvarea problemelor importante din sistem, dar nu prin peticire. Primul pas obligatoriu este dialogul social real, nu formal, transparent, cu toti partenerii sociali, nu doar cu grupuri nemultumite justificat,cărora se mai fac ceva promisiuni, opunându-le împotriva altora.


Suntem cetăteni si profesionisti care dorim ca să fie respectate toate drepturile noastre, nu mai suntem disponibili să suportăm consecintele cauzate de lipsa măsurilor adecvate, potrivite, nici pentru munca neplătită, asa cum s-a întâmplat în noiembrie-decembrie, nu mai suntem în vremea apostolilor, si vom utiliza toate formele legale pentru a ne obtine drepturile.

U.S.T. " Cartel ALFA" Maramures - Florin HOSSU, presedinte ; Sindicatul Independent al Medicilor Maramures - Mihaela LEŞE, presedinte, - Piroska ZAGYVA, vicepresedinte

 

 

Tipăreşte pagina - 12.04.2010. D-le Attila CSEKE, D-le Ministru, Doar la avocat sau la medic să nu ajungi !! Trimite unui prieten - 12.04.2010. D-le Attila CSEKE, D-le Ministru, Doar la avocat sau la medic să nu ajungi !!

publicat de Dr. Dan Pereţianu

Înapoi la Comunicate CFSMR
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România