Inchide

Trimite unui prieten

23.07.2015. Sindicatul Esculap despre propunerile de salarii pentru medici

In attachemnt, forma completa
Unele consideraţii despre creşterea salariilor medicilor în proiectul noii legi a salarizării bugetarilor

S-a lansat dezbaterea pe marginea Proiectului noii Legi a salarizării "unice" a bugetarilor. Prima discuţie sindicate-gurvnanţi a avut loc pe 21 iulie.
Acum se propun Coeficienţi de la 1 la 18. Coeficientul 1 = 1200 lei; Coeficientul 18 = 21000 lei (Preşedintele României, Prim Ministru, Preşedinte ÎCCJ, Curte Constituţională, Camera Deputaţilor, Senat). În vechea lege, coeficienţii erau de la 1 la 15 iar coeficientul 1 a fost, la acel moment 600 lei (art. 10, pct 4).
Iată propunerile guvernanţilor (tabelul 1şi 2).

Tabelul 1. Salarii propuse în sistemul non-clinic

Nr crt Funcţia Clasa de salarizare S 0 1 2 3 4 5
1 Medic primar Lei 4170 4482 4706 4942 5065 5192
Coeficient 3,48 3,74 3,92 4,12 4,22 4,33
2 Medic specialist Lei 3409 3665 3848 4041 4142 4245
Coeficient 2,84 3,05 3,21 3,37 3,45 3,54
3 Medic Lei 2948 3169 3328 3494 3581 3671
Coeficient 2,46 2,64 2,77 2,91 2,98 3,06
4 Medic stagiar Lei 1807 1943 2040 2142 2195 2250
Coeficient 1,51 1,62 1,70 1,79 1,83 1,88

Tabelul 2. Salarii propuse în sistemul clinic

Nr crt Funcţia Clasa de salarizare S 0 1 2 3 4 5
1 Medic primar Lei 5636 6059 6362 6680 6847 7018
Coeficient 4,70 5,05 5,30 5,57 5,71 5,85
2 Medic specialist Lei 3664 3939 4136 4343 4452 4563
Coeficient 3,05 3,28 3,45 3,62 3,71 3,80
8 Medic Lei 3035 3263 3426 3597 3687 3779
Coeficient 2,53 2,72 2,86 3,00 3,07 3,15
9 Medic stagiar Lei 1899 2042 2144 2251 2307 2365
Coeficient 1,58 1,70 1,79 1,88 1,92 1,97
3 Medic rezident an 6-7 Lei 3409 3665 3848 4041 4142 4245
Coeficient 2,84 3,05 3,21 3,37 3,45 3,54
4 Medic rezident an 4-5 Lei 3312 3560 3738 3925 4023 4124
Coeficient 2,76 2,97 3,12 3,27 3,35 3,44
5 Medic rezident an 3 Lei 3217 3458 3631 3812 3908 4005
Coeficient 2,68 2,88 3,03 3,18 3,26 3,34
6 Medic rezident an 2 Lei 3125 3359 3327 3703 3796 3891
Coeficient 2,60 2,80 2,77 3,09 3,16 3,24
7 Medic rezident an 1 Lei 2948 3169 3328 3494 3581 3671
Coeficient 2,46 2,64 2,77 2,91 2,98 3,06

În actualul proiect, se observă diminuarea coeficienţilor faţă de ceea ce era în 2010 (tabeul 3). Exemplu: medic primar clinice de la 5,77 la 4,70 sau de la 7,21 la 5,85.
Pentru medicii rezidenţi de anul 1, se observă scăderea coeficientului de la 3,52 la 2,46 [Aici este de observat că NU pot exista gradaţii luate în timp pentru rezidenţi sau stagiari, care trec din an în an şi nu pot primi aceste gradaţii de la 1 la 6; scrise de la 0 la 5].

Tabelul 3. Nivelul de salarizare a medicilor Conform claselor de salarizare prevazute în Anexele la Legea Cadru nr. 284/2010 (valoarea de referinţă iniţială, în 2010, nivelul 1 a fost 600 lei, ulterior crescut la 800 lei; atunci cînd salariul minim a ajuns la 975 lei nu s-au mai produs modificări salariale)

Unităţi Clinice Servicii Urgenţă
Clasa Coeficient Lei Clasa Coeficient Lei
Medic rezident anul 1
anul 5

52
56

3,52
3,89

2816
3112

56
59

3,89
4,19

3112
3352
Medic specialist 62
71 4,51
5,63 3608
4504 65
74 4,86
6,07 3888
4856
Medic primar 72
81 5,77
7,21 4616
5768 75
84 6,22
7,76 4976
6208

În Legea 248 din 2010, Preşedintele României avea coeficientul 15 (Cap. 4. Punctul A., nr. Crt. 1), adică avea salariul de bază 15 x 600 lei = 9000 lei impozitabil cu 16%, în timp ce un medic primar avea la sfîrşitul carierei salariul de bază 5,77 x 600 lei = 3462 lei impozitabil cu 16%.
Acum, pentru Preşedintele României se propune o creştere cu 133% (cu o diferenţă pozitivă de 12 000 lei de la 9000 lei), în timp ce pentru medicul primar cel mai bine plătit (dintr-o unitate clinică, pentru că despre cei care nu lucrează într-o unitate clinică nici nu putem face vre-o comparaţie ..., atît de mici sînt creşterilor lor) se propune o creşere aparentă de 197% (creştere de la 3462 lei, deşi acum are 5788 lei la 7018).
Dar, plin aplicarea iniţială a legii, unde valaorea coeficientului 1 de 600 lei a crescut la 800, şi ulterior spre 975 lei, creşterea reală acum ar fi de numai 17% !!

Problema salariilor medicilor este că ea nu se corelează cu ale altor profesii, la fel cum erau aceste salarii corelate chiar şi pe vremea comunismului.
Astfel, afirmăm că dorim compararea cu o categorie care avea aceleaşi salarii ca în Legea Unică a Salarizării din vremea comunistă, legea 57/1974, unde medicii aveau salarii comparative cu judecătorii. Exemplu: coeficientul/gradaţia medicilor primari pornea de la 30 şi creştea pînă la 37 (art. 148). Preşedinţii de Tribunal şi procurorii şefi aveau gradaţia 35 (art. 183). Un judecător gradul I (echivalent "primar"; judecătorul grad II poate fi considerat echivalent medic specialist) avea gradaţii între 24 şi 33.
În legea 248, aceste comparaţii sînt în deficitul medicilor. De aceea, încă din 2010 am propus Ministerului Muncii, adresă sub sigla CNSANASIST şi a Cartelului Alfa, următoarele:
 Un absolvent de Facultate de medicină (6 ani) să aibă cu 25% mai mult în grilă decît un absolvent de Facultate de drept (4 ani); în legea 248, un absolvent la medicină are 2,5 iar un absolvent de drept are 2,65. Cerem pentru un medic ieşit de pe băncile facultăţii 3,3125.
 Dat fiind că este posibil ca acest medic să devină stagiar, cerem ca, din 3 în 3 ani, să primească un spor pe grilă (ceea ce este puţin probabil, la organizarea sistemului, care cere ca medicii să fie specialişti, adică să treacă prin rezidenţiat).
 Pentru a lucra într-o judecătorie, un absolvent de drept trebuie să facă un curs de 1 an la Institutul de Magistratură; aceasta este puţin mai puţin decît a trece un concurs precum rezidenţiatul şi a fi în primul an de rezidenţiat; de aceea, un rezident de anul 2 trebuie să aibă mai mult ca un judecător de judecătorie cu 2-3 ani vechime, adică să aibă mai mult de 3,7-3,9 (cît are un judecător), adică 3,8-4,0.
 Din listingul pentru judecători, rezultă că a fi judecător de judecătorie conduce la coeficienţi de la 3,7 la 6 (între 3 şi peste 20 ani vechime). În toată această perioadă, judecătorul de la judecătorie nu mai este obligat să dea concursuri şi să treacă alte praguri profesionale, precum medicii !! El este obligat să susţină examele profesionale la Inst. Magistratură, ceea ce este cu totul altceva decît un concurs între confraţi.
 De aceea, apare evident că cel mai mic salariu pentru un medic care nu a prea absolvit alte examene (ceea ce nu este cazul) trebuie să fie mai mare ca între 3,7 şi 6 (corelativ cu vechimea, respectiv între 3-20 ani, în cele 5 trepte de grile (acum 6 trepte de la 0 la 5);
 Pentru rezidenţi, apare evident că trebuie să aibă coeficienţi de la 3,7 în sus. Putem fi de acord ca creşterea să fie, pentru fiecare an de 0,15. Astfel, în anul 5 de rezidenţiat, medicul trebuie să aibă 4,45. Pentru rezidenţii de anii 6 şi 7, coeficienţii trebuie să crească corespunzător;
 Trecerea de la medic rezident la specialist nu este numai o creştere de vechime, ci şi de un nou şi important examen; astfel un medic specialist începător trebuie să aibă coeficient minim 4,5;
 De-a lungul anilor, medicii specialişti sînt obligaţi la perfecţionare continuă, pentru care se dau puncte profesionale de către Colegiul Medicilor, ceea ce nu este cazul judecătorilor şi procurorilor. De aceea, creşterea coeficienţilor pentru medici trebuie să fie mai mare decît pentru judecători; pentru judecători, este propusă creşterea cu 0,25 pentru fiecare grad de vechime
 Astfel, pentru medicul specialist creşterea coeficienţilor trebuie să fie de 0,3; astfel medicul specialist trebuie să aibă înte 4,5 şi 6;
 Un medic primar este mai mult decît un medic specialist; el trece un nou examen dificil; de aceea, un medic primar începător, trebuie să-şi înceapă grila de la 6,5;
 Observăm că judecătorii primesc salarii diferite dacă lucrează în locuri diferite; aceasta reflectă probabil dificultatea muncii; în sănătate, nu există acest mod de a privi lucrurile; un pacient dacă este un caz grav sau dificil, este la fel de grav sau dificil chiar dacă este la sat sau în cel mai mare spital universitar; de aceea nu unitatea trebuie să fie cea care diferenţiază între medici, ci pregătirea profesională; ea este limitată acum la a fi specialist sau primar; poate ar trebui ca şi medicii cu doctorat să fie diferenţiaţi de cei fără doctorat (ceea ce există în proiectul din 2015, aplicabil numai medicilor salariaţi, nu şi a celor din sistemul de contractare cu CNAS);
 În aceste condiţii, creşterea coeficienţilor pentru medicii primari trebuie să fie mai mare decît pentru judecătorii de la Curţile Superioare (ÎCCJ), care este de 0,25; dar şi mai mare decît la specialişti, şi care trebuie să fie de 0,3; creşterea ca medic primar trebuie să fie de 0,35 pentru cele 5 trepte de grilă;
 În acest mod, un medic primar ar trebui să aibă între 6,5 şi 9,75; remarcăm că logica noastră, acum, a fost destul de apropiată de ceea ce s-a propus iniţial pentru legea 248 în Iunie 2009 pentru această lege;
 În sistemul de sănătate, pe lîngă a fi medic primar, poţi fi şi profesor universitar medic şi confereţiar, la fel cum judecătorii de la Curtea Supremă au coeficenţii mult mai mari decît colegii lor; de aceea, pentru astfel de profesionişti propunem să aibă gradele corespunzătoare ale judecătorilor de la Curţile Superioare: între 11,25 şi 11,75.
Acum, scoatem încă o dată în evidenţă că grilele din 2010 erau de la 1 la 12, nu ca acum, 1-18 ! Pentru a păstra raporturile propuse de noi încă din 2010, ar trebui ca coeficienţii propuşi să fie cu 33% mai mari (creştere cu 6 nivele, de la 12 la 18, 6/18 = 33%).

Pentru proiectul actual propunem ca medici să aibă următorii coeficienţi (cifrele în lei se înmulţesc cu 1200):
 Medic tînăr absolvent al Facultăţii de Medicină = 4,4 (acum se propune pentru medicul stagiar 2,46-2,53).
 Medic rezident anul 1 = 4,92 (acum se propune 2,46).
 Medic specialist debutant = 5,98 (acum se propune 2,84-3,05).
 Medic specialist la sfîrşitul carierei = 7,98 (acum se propune 3,54-3,8).
 Medic primar debutant = 8,645 (acum se propune 3,48-4,70).
 Medic primar la sfîrşitul carierei = 12,97 (acum se propune 4,33-5,85).
 Conferenţiar/Profesor Universitar medic = 14,96-15,62.
Toate acestea, în condiţiile în care pentru Preşedintele ţării se propune coeficientul 18, adică 21 000 lei. Numai adoptînd coeficienţii propuşi de noi, corelativ între profesii, se poate ajunge la considerarea corpului medic ca un corp de elită. Numai introducînd aceşti coeficienţi, propuşi de noi, fenomenul plăţilor informale poate dispare din sistemul de sănătate. De observat că am renunţat chiar şi la comparaţia dintre profesorii la medicină şi faptul că Preşedintele Curţii Supreme are propunerea de gradaţie 18.
Barem să aibă profesorii noştri gradaţia 15 x 1200 lei !! Şi de la această să plecăm în jos.


Preşedinte, Dr. Dan Pereţianu     PrimVicepreşedinte, Dr. Sorin Şubă

 

Tipăreşte pagina - 23.07.2015. Sindicatul Esculap despre propunerile de salarii pentru medici Trimite unui prieten - 23.07.2015. Sindicatul Esculap despre propunerile de salarii pentru medici

publicat de Dr. Dan Pereţianu

Înapoi la Comunicate CFSMR
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România