Inchide

Trimite unui prieten

7.08.2012. CFSMR nu este de acord cu Proiectul MS privind coplataCoplata în Europa este un sistem generat pentru a diminua accesul asiguraţilor către un anumit serviciu care este suprasolicitat sau scump. Baza sistemului este aspectul psihologic al necesităţii de a plăti furnizorul de servicii la momentul accesării serviciului. În plus faţă de taxa pentru sănătate, la accesarea serviciului fiecare este obligat la o plată, de obicei modică, pentru a bloca din excesul de prezenţe la un anumit serviciu.
S-a arătat că, pentru a nu sparge principiul social-democrat al solidarităţii, baza sistemelor occidentale de sănătate, coplata nu poate fi mai mare de 10%.

Proiectul lansat pe 3 August de MS pe situl său încalcă legea sau eludează prevederile legii şi încalcă principiile asigurărilor sociale. Argumente:

  • Pe data de 30 Noembrie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 851, legea 220/2011, de modificare a Legii 95/2006 privind sănătatea. Această lege defineşte la art. I. pct. 2 termenul de coplată. Acest termen nu poate fi modificat de o Hotărîre de Guvern;
  • Art. I.2. din L 220/2012 modifică art 210 din L 95/2006 în sensul următor:
  • termenul de coplată reprezintă "plata contribuţiei băneşti a asiguratului în temeiul obligaţiei prevăzute la art. 219.lit.g.... Suma prevăzută drept coplată se calculează procentual din valoarea serviciilor medicale1 [s.n.] aşa cum sînt stabilite prin CoCa potrivit art. 217.al 3. lit.k....";
  • La art. I.4. se precizează, în plus, că se adaugă un alt articol în L.95; este art. 2132, cu punctele 1 şi 2. Punctul 2 precizează: "Suma percepută drept coplată în cursul unui an nu poate depăşi a 12-a parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate".

Ce înseamnă aceste prevederi legislative ?! Înseamnă că în Proiectul HGR privind coplata, Guvernul trebuie să menţioneze baza legală pentru care face aceste modificări, adică Legea 220/2012. În mod contrar, acest proiect de HGR NU menţionează această lege, ci doar o anexă din Normele la CoCa (de fapt un Ordin de Ministru). Proiectul de HGR privind coplata face modificări de articole de anexă, fără a ţine cont de o LEGE.
Ce ar fi trebuit să precizeze acest proiect ?! Ar fi trebuit să precizeze care este procentul din plata pe care o face CNAS către furnizorii de servicii, pentru ca asiguraţii/publicul să ştie cît la sută plătesc ei în plus drept coplată.
În ţările din Uniunea Europeană, coplata este reglementată la între 1% şi 10% din plata pe care casele de asigurări o realizează către furnizorii de servicii (repetăm, plata este suma pe care deja o plătim prin contribuţii la sănătate) şi în funcţie de puterea economică, circa 1% din salariul minim pe economie.
Legea română precizează că suma totală anuală a coplăţii nu poate depăşi circa 0,9% din salariul net (a 12-a parte). Dacă ne raportăm la servicii, ar trebui ca coplata la fiecare serviciu să fie puţin mai puţin de 1% din salariu. Dacă ne raportăm la salariul minim pe economie, aşa cum se face în occident, atunci coplata ar trebui să fie maxim 740 lei pe an.

Exemplul 1. Acum, un medic de familie primeşte, de la CASJ/CNAS, pentru o consultaţie2 circa 31 lei. Se prevede drept coplată (art. 10, 1232, pct. 3 lit a1 şi a2 din Proiect) suma desă 4/5 lei. Aceasta înseamnă între 12% şi 16%.
Exemplul 2. Acum, un medic primar de ambulatoriu de specialitate (AS) primeşte, de la CASJ/CNAS, pentru o consultaţie3 circa 16 lei. Un medic fără primariat primeşte cu 20% mai puţin, adică circa 13 lei. Se prevede drept coplată (art. 10, 1232, pct. 3 lit b1 şi b2 din Proiect) suma de 5/7 lei. Aceasta înseamnă între 38% şi 43%. Ceea ce reprezintă o sumă absolut infernală pentru asiguratul român.
Exemplul 3. Acum, în medie, un spital primeşte pentru rezolvarea unei internări4 circa 1350 lei. Dacă se adaugă fondul pentru dializă (efectuat tot în spital) şi cel de medicamente din programe (administrate tot în spital), atunci media ar creşte la 1380 lei. Coplata pentru spital (art. 10, 1232, pct. 3 lit ii din Proiect) ar fi între 20 şi 60 lei. Aceasta înseamnă între 1,45% şi 4,3%. Aceste cifre sînt onorabile pentru ceea ce înseamnă coplata în accepţiunea Uniunii Europene.

 

Coplata s-a introdus pentru a modera între accesibilităţile la diferite servicii de sănătate, pentru a stimula asiguratul să se ducă la servicii ieftine şi pentru a se bloca psihologic la accesul la servicii scumpe. De exemplu, coplată de 100-250 lei pentru o tomografie sau RMN (art. 10, 1232, pct. 3 lit h din Proiect), este într-adevăr un blocaj major, mai ales dacă interpretăm aceste cirfre ca fiind 30-33% din preţul natural al unei CT/RMN.
În schimb, aceste procente sînt extrem de mari faţă de ceea ce se consideră a fi adecvat pentru păstrarea principiului social democrat al solidarităţii la accesul unei consultaţii la un cabinet de MF sau de specialitate. În plus, compararea procentelor de plată între ambulatoriu (MF şi AS) şi spital conduce la ideea că guvernanţii doresc să spijine spitalele faţă de sistemul ambulatoriu, pentru că pun stavile prezenţei asiguratului la ambulatoriu, deşi pare că sumele de plată sînt mai mici.


Din această analiza va rezulta că pacientul se va îndrepta tot şi mai ales către camerele de gardă ale spitalelor şi costurile sistemului vor creşte major.

 

Exemplul 4. Un exemplu extrem de tipic şi obişnuit pentru un asigurat "normal", fără o boală gravă. Un asigurat bolnav cronic ar trebui să vină la MF de 4/6 ori pe an pentru control şi reţetă (= 16/30 lei). Dacă este bolnav cronic pentru o boală îngrijită în SA, atunci ar trebui să vină, pentru reţetă lunar la un medic (= 84 lei). Dacă suferă de exemplu de o boală cardiovasculară (HTA, cardiopatie), de ochi (glaucom), endocrină (osteoporoză) şi nerurologică (sindrom extrapiramidal), atunci ar trebui să plătească pentru toţi medicii care îi accesează (=336 lei). Analize ambulatorii ar trebui să facă de 2 ori pe an (= 40 lei). Analize mai speciale poate 1 pe an (=100-250 lei). În plus, este reumatic şi ar avea nevoie de o cură de fizioterapie (=20 lei). Dacă mai face şi un episod de răceală, tuse, IACSR, merge la ORL (=3 x acut=21 lei), la radiologie (=5 lei). O ecografie pe an (=5 lei). Dacă are hernie de disc, "o chestie banală", atunci face şi un RMN (=250 lei).
Iată cum, numai în ambulatoriu, unde ar trebui "păstrat" un bolnav cronic coplata depăşeşte salariul minim pe economie (=780-886 lei), pentru un bolnav fără diabet, fără dializă, fără cancer, fără infarct, fără hepatită, fără sifilis, fără tuberculoză.
Dacă mai punem şi internările.......

Dacă privim principial, atunci ar trebui să propunem aplicarea strategiei Guvernului Văcăroiu, care, în momentul în care s-a pus problema unei modificări de fond în sistemul de sănătate, a iniţiat un PILOT. Este vorba despre HGR 370/1993, privind transformarea medicului de circă în medic de familie. Atunci, Pilotul a cuprins 8 judeţe, cordonate de MS prin Prof. Mincu.
Cerem ca orice modificare majoră în sistemul de sănătate să fie precedată de astfel de proiecte PILOT. Cerem ca, dacă Guvernul actual vrea să aplice coplata, să iniţieze acest proiect în cîteva judeţe, pentru a vedea cum funcţionează un astfel de sistem !

 

În conluzie, sîntem împotriva acestui proiect !

Preşedinte interimar, Dr. Piroska Zagyva; Responsabil de legăturile cu mass-media, Dr. Dan Pereţianu

 

1. Aceasta este PLATA, adică cît plătim noi, cei asiguraţi pentru serviciile medicale datorită faptului că plătim taxe şi contribuţii la sănătate.

2. Suma este calculată din numărul total de consultaţii ale MF într-un an, împărţit la fondul alocat MF în acel an. Fond 1.100.946.000 lei, Nr. Total consultaţii 35269167 (Raport CNAS/2010). Spre comparaţie, asistenţa de specialitate: Fond 289.418.000 lei...

3. Suma este calculată la factura de 3576.96 lei pentru 3004,32 puncte şi 219 consultaţii în luna Iunie a unui medic primar. Remarcăm, cu această ocazie, că valoarea muncii unui medic de familie este remunerată dublu faţă de cea a unui medic primar de specialitate.

4. Fond Spitale 8.491.999.000 lei (fără medicamente din programe şi fără dializă) raportat la numărul de internări 6.306.622 (Raport CNAS 2010).

Tipăreşte pagina - 7.08.2012. CFSMR nu este de acord cu Proiectul MS privind coplata Trimite unui prieten - 7.08.2012. CFSMR nu este de acord cu Proiectul MS privind coplata

publicat de Dr. Dan Pereţianu

Înapoi la Comunicate CFSMR
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România