15.03.2013. Reforma în sistemul de sănătate. Eurosfat & Friedrech Ebert Stiftung