25-27.11.2013. Negociere și semnare CCM ramura sanitară