9-10 Mai 2014. Adunarea Genarală FEMS Gorizia/Nova Gorița