Coaliția pentru revendicări comuine în sistemul de sănătate. 18.07.2013