Finanţarea sănătăţii în noul cadru european. Eveniment Tarus Media. 10.11.2011