Inchide

Trimite unui prieten

Proiecte de acte normative comentate de CFSMR

Vezi fișiere atașateDacă un fişier comentat de tip docx nu afişează comentariile, acestea pot fi văzute după ce se selectează "Review", "New comment".

Documentele sînt ataşate cronologic: primul document este cel mai nou, ultimul document este cel mai vechi.

12.09.2012. Modificări cerute de CFSMR pe marginea unui potenţiale OU pentru modificarea L 62 (dialogul social), o catastrofă a guvernului Boc.

                  Motivaţie: În Uniunea Europeană există profesii reglementate sectorial.
Modificarile propuse de catre C.F.S.M.R. le consideram necesare datorită importanţei în societate a profesiei de medic, profesie reglementată sectorial în Uninunea Europeană.
In forma actuala a legii, medicii nu sunt reprezentati la negocierea Contractelor Colective de Muncă si nici in comisiile de dialog tripartit sau bipartit. Aceasta derivă din faptul că, la nivelul unităţilor/spitalelor, la nivelul sistemului de sănătate, medicii nu sînt în număr mare, deşi sistemul se bazează în special pe munca lor. De exemplu, la nivelul spitalelor există 10-15% medici, restul fiind alt personal (asistenţi, îngrijitoare, tesa etc). Cu toate acestea, munca, actul medical, îl realizează medicii. Luand in anxamblu toate categoriile de angajati intr-o unitate spitaliceasca, ne vedem obligati sa atentionam legiuitorul ca s-a ajuns intr-o situatie de neacceptat (medicii sunt reprezentati de catre categorii profesionale care nu au nicio legatura cu profesia de medic).
Luînd modelul de dezvoltare vestic, predominant în UE, în care s-au stabilit anumite profesii reglemntate sectorial (care au organisme profesionale autonome de jurisdicţie profesională) în Romania medicii şi-au înfiinţat un sindicat independent încă din 1990. Acest sindicat este organizat pe profesie. De altfel, şi Cartelul Alfa a propus organizarea sindicatelor în acest mod în anii 2000.
Dar, in forma actuala a legii, sindicatele medicilor nu pot indeplinii conditiile de reprezentativitate, prin faptul că numărul angajatilor cu acestă profesie in unitatile din sectorul de activitate corespunzator este sub limita stabilita. Se crează astfel importante premize pentru discriminare, fara posibilitate de a reprezenta interesele legitime a membrilor, medici, la nivelul valorii sociale a activitatii lor pentru societate.
De aceea, propunem modificarea acestui articol la punctul 1.B.d, la punctul 1.C.d şi 1.D.d, în spiritul legilor din Uniunea Europeană

               Propunerea: Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Sunt reprezentative organizaţiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
(A) La nivel naţional:
a) au statut legal de confederaţie sindicală;
b) au independenţă organizatorică şi patrimonială;
c) au în componenţă structuri proprii în cel puţin jumătate din numărul total al judeţelor, inclusiv municipiul Bucureşti;
d) au în componenţă federaţii sindicale reprezentative în cel puţin 15% din sectoarele de activitate;
e) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri cel puţin egal cu 5% din efectivul angajaţilor din economia naţională.
(B) La nivel de sector de activitate:
a) au statut legal de federaţie sindicală;
b) au independenţă organizatorică şi patrimonială;
c) organizaţiile sindicale membre cumulează un număr de membri cel puţin egal cu 7% din efectivul angajaţilor din sectorul respectiv;
d) organizatiile sindicale membre cumuleaza un numar de membrii cel putin egal cu 7% din efectivul angajatiilor din profesiile Uniunii Europene reglementate sectorial.
(C) La nivel de grup de unităţi:
a) au statut legal de federaţie sindicală;
b) au independenţă organizatorică şi patrimonială;
c) numărul membrilor sindicatelor componente este cel puţin egal cu 7% din efectivul angajaţilor din grupul respectiv;
d) numarul membrilor sindicatelor componente este cel putin egal cu 7% din efectivul angajatilor din profesiile Uniunii Europene reglementate sectorial.

 

Tipăreşte pagina - Proiecte de acte normative comentate de CFSMR Trimite unui prieten - Proiecte de acte normative comentate de CFSMR

publicat de admin

Înapoi la Legislație
Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România