Actiuni comune sindicate-patronate, in sectorul sanitar. Formarea unui cartel al medicilor

Patronatul Naţional al Medicilor de Familie, Societatea Naţională de Medicină Generală, Camera Federativă a Medicilor din România, Asociaţia Medicilor Specialişti din Ambulatoriu cu Cabinete Medicale Individuale, Asociaţia Medicilor cu Liberă Practică din Ilfov şi Convenţia Medicilor Democraţi,
S-au decis să acţioneze în comun pentru obţinerea acelor drepturi economice, sociale şi profesionale ale medicilor corespunzătoare pregătirii, poziţiei şi importanţei lor în societate.
Organizaţiile menţionate, cosideră că este necesară modificarea legislaţiei, în sensul de a permite organizaţiilor medicilor din Sistemul de Sănătate participarea la toate negocierile legate de tot ceea ce are impact asupra drepturilor noastre economice, sociale şi profesionale.
Cerem celor care, acum, decid modul de alcătuire a Hotărârii de Guvern cu privire la Contractul Cadru, să accepte introducerea, în Contractul Cadru şi în normele de aplicare ale acestuia, a dreptului nostru de a participa la negocierea timpului de lucru, timpului de odihnă, valorii tarifare a consultaţiilor şi actelor medicale, a valorii tarifare a punctelor (fie ele pentru capitaţie, fie pentru servicii).
Cererea noastră nu încalcă în nici un fel Legea Asigurărilor de Sănătate precum şi alte legi din Sistemul de Sănătate.
Mai mult, acţiunea noastră comună este conformă practicii din Uniunea Europeană, în care normele Contractului Cadru cât şi Contractul Cadru se elaborează şi se negociază de către reprezentanţi ai finanţatorului (Ministerul Sănătăţii - cu departamentul său numit Casa de Asigurări), cu reprezentanţi ai celor care oferă serviciile medicale individului şi colectivităţii:
- reprezentanţi ai Federaţiilor Sindicale şi Patronale din sistem;
- reprezentanţi ai Asociaţiilor Profesionale din sistem, fie ei medici sau alţi profesionişti cu liberă practică sau cu practică salarizată;
- reprezentanţi ai directorilor de spitale şi ai managerilor altor furnizori de servicii de sănătate;
- reprezentanţi ai altor profesionişti din sistem (farmacişti, asistenţi medicali).