Probleme nerezolvate în CCM din 2004. Cerinţele CF(S)MR. Adresă către MS

În fişierul ataşat, documentul adresat Ministerului Sănătăţii.