1.09.2001. Despre modificarea prin Ordonanță de Urgență a Legii Spitalelor

Un pas înapoi de la democratizarea în sistemul de îngrijiri de sănătate

În 1 Septembrie 2001, sub semnătura lui Adrian Năstase, Prim Ministru, contrasemnînd Secretarii de Stat din MS şi MF, apare Ordonanţa 68/2001, elaborată în vacanţa parlamentară, de fapt în ultima zi a vacanţei, la 30.08.2001. Această ordonanţă modifică drastic Legea 146/1999, privind oraganizarea şi finanţarea spitalelor.
Ordonanţa modifică următoarele articole:
 Art. 4, modificare importantă referitoare la responsabilitatea civilă prin prejudicierea pacienţilor;
 Art. 11, modificare imensă referitoare la desfinţarea consiliilor de administraţie şi la numirea directorilor de spitale prin ordin al Ministrului Sănătăţii;
 Art. 12, modificare minoră legată de modul de raportare a informaţiilor, acum, către dublii beneficiari, direcţiile de sănătate publică şi casele de asigurări;
 Art. 13, modificare imensă, referitoare la modul de realizare a bugetului spitalului, la controlul acestuia şi la modul de execuţie bugetară;
 Art. 14, modificare minoră referitoare la modul în care se pot face unele finanţări ale spitalelor publice (şi de la bugetele locale, pe de o parte, şi pentru reparaţii capitale, pe de altă parte);
 Art. 16, refeitor la modul de contractare a serviciilor cu CAS se abrogă, fiind redundant cu NCoCa;
 Art. 17, modificare majoră cu repercursiuni asupra modului de realizare a veniturilor personalului din spitale, mai ales în ceea ce priveşte al 13-lea salariu şi modul de premiere.

vezi textul integral în attach.