10.01.2003 PROTESTĂM ÎMPOTRIVA COPLAŢILOR STABILITE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI

Camera Federativa a Medicilor din Romania considera necesar sa supuna atentiei opiniei publice urmatorul text extras din Normele la Contractul Cadru pentru anul 2003, anexa 1:

Pachetul de servicii medicale acordate in ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice si stomatologice;
"Notă: Asiguraţii beneficiari ai consultaţiilor prevăzute la punctul c) vor suporta o coplată de 30.000 lei pentru consultaţia acordată de medicul specialist şi de 60.000 lei pentru consultaţia acordată de medicul primar"

Fata de aceasta prevedere CFMR protesteaza si precizeaza ca nu a fost consultata la elaborarea acestor Norme care stabilesc atat valoarea actelor medicale (consultatii si servicii) cat si, mai nou, contributia obligatorie a pacientilor.
Masura introducerii asa numitei coplati, instituita de Ministerul Sanatatii si Familiei este antireformista si apare ca urmare a proastelor decizii manageriale legate de modul in care se recolteaza banii in sistemul asigurarilor de sanatate, al caror efect negativ se va rasfrange atat asupra pacientilor cat si a medicilor.

ARGUMENTE:

Consultatia adultilor este punctata cu 15 puncte-consultatia initiala si cu 10 puncte-controlul, valoarea punctului pentru acestea fiind de 2.200 lei. Cu alte cuvinte din contributia asiguratului, un medic specialist va primi aproximativ 20.000-30.000 lei/consultatie, pe langa care pacientul va fi obligat, prin NCoCa, sa plateasca 60.000 in plus din buzunarul propriu pentru consultatia acordata de un medic primar (30.000 pentru cea a unui medic specialist).
In consecinta, pacientul va plati din buzunarul propriu, in afara contributiei obligatorii, inca 30.000, respectiv 60.000 lei pentru o consultatie, valoare ce este cu 200% mai mare decat valoarea pe care Ministerul Sanatatii si Familiei considera ca trebuie sa o primeasca un medic specialist pentru o consultatie.
Reamintim ca aceasta coplata exista in toate tarile lumii dar valoarea acesteia este de aproximativ 2-5% din valoarea actului medical si este stabilita de furnizor nu de Ministerul Sanatatii.
Daca MSF doreste sa introduca coplata in baza Ordonantei 150/2002, atunci aceasta ar trebui sa fie, raportata la valoarea/consultatie acordata in prezent de MSF, de 2.000-5000 lei/consultatie.
Presedinte CFMR, Dr. Dan Peretianu; Prim-vicepresedinte, Dr. Mihai Belascu