CNAS şi MS încalcă Programul de Guvernare PDSR 2001

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii (şi Familiei) intenţionează să încalce Programul Guvernamental al PDSR (PSDR) publicat în Monitorul Oficial 267/23.05.2001

Dacă procentele alocalte asistenţei medicale din ambulatoriu (asistenţa medicală primară şi asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu - ambulatoriu ce nu face parte din spital !) vor fi reduse, aşa cum se discută, ACUM, de către MS(F) şi CNAS, cu prilejul modificărilor Normelor de aplicare a Contractului Cadru, încă odată se va dovedi (dacă mai era necesar) că REFORMA în "sănătate" s-a blocat (dacă se consideră că a început) "la poarta spitalelor".


CNAS şi MS(F) doreşte reducerea alocării de fonduri :
• Pentru medicina primară (medicii de familie), de la 15% la 7% (reducere cu peste 100%);
• Pentru medicina de specialitate din ambulatoriu (medicii specialişti), de la 6% la 4 % (de remarcat că reducerea s-a efectuat şi în 2000, de la 8% la 6%) - reducere cu 100%;
• Pentru investigaţii paraclinice (laboratoare, radiologie, ecografie ş.a) de la 2,75% la 2% (de remarcat că reducerea s-a efectuat şi în 2000, de la 3,25% la 2,75%) - reducere cu 40 %;

Evident, fondurile vor fi direcţionate spre spitale ! Pînă şi Ministrul Mincu a fost contra acestor practici !!

Protestăm faţă de toate aceste modificări, ce încalcă prevederile Programului de Guvernare de la pag. 36, pct. 5 (MO), care afirmă:
• Reorientarea serviciilor medicale către prevenţie, servicii primare şi asistenţă ambulatorie...
prin
• Utilizarea de stimulente financiare şi instrumente de reglare pentru creşterea ponderii intervenţiilor preventive, asistenţei medicale primare, asistenţei ambulatorii de specialitate şi îngrijirilor la domiciliu. ...


Ori, scăderea finanţării cu peste 100% la serviciile pe care Guvernul se laudă că le va sprijini, nu reprezintă decît blocarea Programului PDSR (PSDR).


Ce va urma ?

Urmările vor fi cele enumereate de dna Dr. Bartoş, care a citat deja rezultatele sondajului MMT, referitor la dorinţele pacienţilor pentru îmbunăţirea stării de sănătate a populaţiei. Cine va suferi ? Pacientul şi bolnavul !!


Preşedinte,


Dr. Dan Pereţianu