16.05.2016. Scrisoare deschisa Fed. Hipocrat adresată Premierului Cioloș

Scrisoarea este semnată și de Sindicatul ProMedica, de CFSMR (fără antet) și de Alianța Medicilor (fără antet). În attach, forma originară word

Textul mai jos:

16 mai 2016
Către Ministerul Sănătăţii,

În atenţia domnului Dacian CIOLOŞ, Ministru Interimar al Sănătăţii
şi Prim-Ministru al României,

În calitatea dumneavoastră, de ministru interimar al Sănătăţii, şi de Prim-Ministru al României, vă aducem la cunoştinţă o încălcare gravă a cadrului legislativ în sistemul de sănătate din România, care duce la dezechilibre majore în ceea ce priveşte timpul de lucru al personalului medical.
Vă semnalăm faptul că, din punctul nostru de vedere, OMS 870/2004 încalcă flagrant atât Legea 53/2003, Codul Muncii, Art. 11, cât şi Directiva Europeană 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, Art.1, pct.1, cu privire la reglementarea timpului de muncă al medicilor, chimiştilor şi biologilor care efectuează gărzi în spitalele publice.
Vă comunicăm faptul că medicii, chimişti şi biologii care efectuează gărzi, sunt forţaţi şi exploataţi prin OMS 870/2004 să efectueze un act medical continuu, de până la 31 ore, fără nicio posibilitate de refuz. În acest context, vă reaminitim că, din anul 1886, la Chicago, s-a stabilit norma de muncă de maximum 8 ore, situaţie regăsită în prezent în Codul Muncii din România. După 30 de ore lucrate continuu, oboseala acumulată duce la scăderea calităţii actului medical, cu punerea în pericol atât a vieţii pacienţilor, cât şi a medicilor, în egală măsură. În plus, există situaţii în care un medic ajunge să efectueze chiar şi 7 ori 9 gărzi lunare, pentru a acoperi deficitul de personal şi a asigura un act medical continuu.
Garda nu este considerată timp de muncă, ceea ce se întâmplă DOAR în România.
Garda nu este considerată nici vechime în muncă, nici în specialitate, si nici nu este privită ca experienţă profesională, situaţie întâlnită DOAR în România.
Considerăm că plata aferentă timpului de gardă suplimentar nu respectă Codul Muncii şi, deşi este fiscalizată, nu este luată în calcul în momentul pensionării persoanei în cauze, un fapt întâlnit DOAR în România.
În consecinţă, vă solicităm, în calitate de ministru interimar al Sănătăţii şi Prim Ministru al României, abrogarea urgentă a OMS 870/2004 şi aplicarea prevederilor Codului Muncii şi a Directivei Europene 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru.
Din momentul luării la cunoştinţă a situaţiei expuse în această scrisoare deschisă, considerăm că deveniţi responsabil de consecinţele nedorite şi nefaste ale menţinerii OMS 870/2004.

 


Semnatari,
Ion Cotojman, Preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat 0761.632.190
Eleodor Cârstoiu, Preşedintele Sindicatului Promedica 0745.603.152
Victor Eşanu, Preşedintele Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din România
0745.643.825

Prezentul document este susţinut de Alianţa Medicilor pentru Modernizarea Sistemului Medical din România, reprezentată de Bogdan Tănase, în calitate de preşedinte