SIM Maramureș cîștigă primul proces despre sporurile din gărzi

vezi textul preluat din just.ro

Părţi
Nume Calitate parte
SINDICATUL INDEPENDENT AL MEDICILOR MARAMUREŞ Reclamant
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DR. NICOLAE RUSDEA BAIA MARE Pârât

Şedinţe
27.11.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet civil nr.8N - fond-confl. munca,asig. soc.
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată şi precizată de reclamantul Sindicatul Independent al Medicilor Maramureş, în numele membrilor de sindicat Z.P.J. şi D.M.R., în contradictoriu cu pârâtul Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea" Baia Mare. Obligă pârâtul Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea" Baia Mare să plătească membrelor de sindicat Z.P.J. şi D.M.R., sporul pentru condiţii deosebit de periculoase, aferent salariului de bază stabilit pentru orele de gardă efectuate peste programul normal de lucru de la funcţia de bază, începând cu data de 30 martie 2018, cu respectarea prevederilor Legii nr. 153/2017 şi a HG 153/2018, privind procentul maxim al sporurilor compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor acordate. Obligă pârâtul Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea" Baia Mare să plătească membrelor de sindicat Z.P.J. şi D.M.R., dobânda penalizatoare aferentă drepturilor neachitate, dobândă calculată de la data scadenţei fiecărui drept salarial şi până la plata integrală a acestuia. Obligă pârâtul Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea" Baia Mare să plătească reclamantului Sindicatul Independent al Medicilor Maramureş suma de 4000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale. Respinge celelalte solicitări ale reclamantului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Maramureş-Secţia I civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 27 noiembrie 2019.
Document: Hotarâre 1157/2019 27.11.2019