Trimite unui prieten

Statut

Exportă PDF - Statut Tipăreşte pagina - Statut Trimite unui prieten - Statut

Adresă juridică: Bucureşti, Splaiul Unirii 35 bl.M-7, sc.1 et.1 ap.8 sector 3.

Adresa poştală: Cluj, str. Horea 40, CP 400275, Jud. Cluj

Tel.: Preşedinte: 0745643825
Cod Fiscal: 4181597; Internet: www.CFSMR.ro
E-mail: Preşedinte: victoresanu@yahoo.com; Prim-vicepreşedinte: bio.ela@yahoo.com

Afiliată la Confederaţia Sindicală Naţională "Cartel Alfa", membră a
ITUC International Trade Union Confederation CSI Confédération Syndicale Internationale CSI Confederación Sindical Internacional IGB Internationaler Gewerkschaftsbund şi
Confédération Européène du Travail
Membră a Forumului Civic Românesc, a AGORA şi CNSSAS.SAN.ASIST (Alfa-SAS)

Afiliată la FEMS (Federația Sindicatelor Europene ale Medicilor Salariați)

Cont IBAN: RO55 BACX 0000 0030 0151 0000, deschis la UniCredit-Ţiriac Bank, sucursala Orizont


S T A T U T 2014

(Reactualizat in urma modificarilor aprobate de senatul CFSMR din 20.06.2014)


CAPITOLUL 1

 

DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania (CFSMR) este federatia sindicatelor medicilor din sistemul românesc de îngrijiri de sănătate (SIS), asa cum este definit în legislatia specifica in vigoare.
Art. 2. Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România (CFSMR) este o organizaţie militantă care are ca atribut esenţial apărarea intereselor economice, sociale, profesionale, culturale şi sportive ale membrilor săi, conform legslatiei specifice in vigoare.
Art. 3. CFSMR susţine interesele medicilor şi personalului paramedical cu activităţi conexe cu studii superioare cu practică salarială precum şi interesele medicilor şi personalului paramedical cu studii superioare cu practică independentă.
Art. 4. CFSMR este o federatie constituită prin libera afiliere a sindicatelor medicilor din SIS; organizaţiile componente ale CFSMR îşi păstrează personalitatea juridică şi acceptă prezentul Statut.
La CFSMR nu se pot afilia decît sindicate cu persoanalitate juridică.
Art. 5. CFSMR este o organizatie independentă faţă de puterea politică, legislativă sau executivă, centrală sau locală, faţă de Casele de Asigurări de Sănătate şi faţă de organizatiile profesionale de drept public din România.
Art. 6. CFSMR va acţiona ca reprezentant al medicilor şi personalului paramedical cu studii superioare, cu practică salarială, în toate locurile şi ocaziile în care este necesară acţiunea de susţinere a intereselor acestora, prin orice mijloace şi metode care nu sînt interzise de legile în vigoare, contractele colective de muncă şi conflictele colective de muncă.
CFSMR va acţiona ca reprezentant al medicilor şi personalului paramedical cu practică independentă în toate locurile şi ocaziile în care este necesara acţiunea de susţinere a intereselor medicilor şi personalului paramedical cu studii superioare cu practică independentă.
Art.7 CFSMR are urmatoarele scopuri:
a. Reprezentarea, protecţia şi apararea intereselor profesiei medicale, ca activitate liberală, prin elaborarea şi/sau susţinerea de măsuri legislative, executive şi administrative corespunzătoare la toate nivelele structurilor.
b. Studierea, încurajarea şi realizarea a tot ceea ce, în materie socială, financiară, administrativă, economică, tehnică, juridică sau fiscală, în domeniul moral sau material, poate fi util membrilor săi sau sistemului medical în care membrii săi practică profesia.
c. Centralizarea de date privind sistemul şi profesia medicală, posibilitatea de a le face publice atunci cînd consideră necesar.
d. Studierea şi urmărirea aplicării legilor şi reglementarilor cu implicaţii sociale, organizatorice, fiscale, etc. asupra sistemului, profesiei şi medicilor şi personalului paramedical cu studii superioare.
e. Încurajarea medicilor de a considera obligatorie informarea publică despre orice aspecte inacceptabile ce privesc chestiunile de sănătate, considerînd că morala medicală nu este în nici un caz o piedică în calea participării la dezbaterea critică publică a acestor probleme. Ca organizaţie, CFSMR va adopta aceeaşi pozitie.
Art. 8. CFSMR asigură reprezentarea membrilor săi, medici şi personal paramedical cu studii superioare, în dezbaterea problemelor sociale.
Art. 9. CFSMR reprezintă medicii şi personalul paramedical cu studii superioare faţă de autorităţi şi instituţii în toate chestiunile de interes şi adoptă atitudini care să apere într-un mod clar şi neechivoc drepturile profesioniştilor din sistem.
Art. 10. CFSMR se va implica în toate acele etape legale permise pentru discuţia oricăror iniţiative legislative sau de reglementare ce interesează medicii şi personalul paramedical cu studii superioare: proiecte ale unor cadre legale normative vizînd organizarea sau reorganizarea sistemului medico-sanitar, organizarea exercitării profesiei medicale, asigurările de sănătate etc.
Art. 11. CFSMR apară poziţia unică a medicului în sistemul sanitar, conferită de competenţele profesionale singulare pe care le deţin medicii. Aceste competenţe profesionale îi crează medicului obligaţiile de initiativă, decizie şi responsabilitate individuală integrală, obligaţii care, prin comparatie cu ceilalti profesionisti ai sistemului sanitar, devin drepturi.
Art.12. CFSMR promovează sau susţine initiative sau acţiuni ce ar sublinia locul important pe care medicul îl ocupă în societate, tocmai ca urmare a pozitiei sale centrale în sistemul sanitar.
Art. 13. Prin însuşi specificul profesiunii medicale, CFSMR se situează în mod natural alături de cei care apară drepturile omului, combătînd extremismul de orice fel şi militînd pentru democraţie, umanitarism, întărirea statului de drept şi respectarea drepturilor omului atit in sistemul de sanatate cit si in societatea civila in general.
Art. 14. CFSMR promovează cooperarea şi confraternitatea medicală internaţională, atît la nivel individual, cît şi între asociaţii şi instituţii.
Art. 15. CFSMR susţine voluntar şi militant interesele medicilor şi ale altui personal paramedical cu studii superioare, spre deosebire de colegiile si ordinele profesionale de drept public, organizatii obligatorii pentru medici si personalul medical cu studii superioare, conduse de catre acestia pentru coordonarea exercitarii adecvate a profesiilor lor in Romania spre binele pacienţilor şi colectivităţii.


CAPITOLUL 2

 

OBIECTIVELE CFSMR

Art. 16. CFSMR va face toate demersurile, inclusiv prin purtare de tratative pentru ca membrii săi, medici şi personalul paramedical cu studii superioare cu practică conexă actului medical, cu practică salarială sau independentă, să beneficieze de condiţii contractuale colective şi individuale cît mai favorabile cu finanţatorii serviciilor medicale, fie ei publici sau privati.
Art. 17. CFSMR urmăreste ca venitul şi salariul medicilor să reflecte calificarea profesională individuală, competenţa persoanei în cauză, dificultăţile locului de activitate.
Art. 18. CFSMR va negocia condiţiile, drepturile şi obligaţiile de muncă ale membrilor săi, medici şi personal paramedical cu studii superioare cu practică conexa actului medical, durata timpului de muncă şi odihnă, precum şi veniturile acestora.
Art. 19. CFSMR se va strădui ca veniturile membrilor săi să se gasească şi să se menţină într-un raport corespunzator cu salariul altor titraţi universitari şi/sau al altor profesionişti din sistemul sanitar, dar cu care medicul nu împarte responsabilitatea specifică muncii, pregătirii şi competenţelor sale.
Art. 20. CFSMR se va implica în apararea cazurilor concrete, chiar individuale, în care drepturile medicilor nu sînt respectate, inclusiv pe cale juridică dacă este cazul.
Art. 21. CFSMR va acţiona în toate situaţiile ce ar putea conduce la îmbunătăţirea condiţiilor speciale de asistenţă medicală pentru medici şi familiile lor.
Art. 22. CFSMR este interesată în ameliorarea condiţiilor sociale în care medicii trăiesc şi lucrează.
Art. 23. Pentru realizarea obiectivelor sale economico-sociale, CFSMR foloseşte mijloace prevăzute de lege, contractele colective de muncă, considerate ca izvor de drept, contractul cadru şi normele de aplicare ale acestuia.
Art. 24. CFSMR sprijină toate acele iniţiative şi atribute ale colegiilor si ordinelor profesionale din România care pot conduce la exercitarea profesiei într-un cadru corespunzator, în contextul în care, prin legile specifice, exercitarea profesiei de medic este controlată de colegiile si ordinele profesionale, ca organizaţii de drept public, conduse de către medici, pentru coordonarea exercitării profesiei de medic în România spre binele pacienţilor şi colectivităţii.
Art. 25. CFSMR are obligaţia de a lua atitudine publică ori de cîte ori se produc atacuri, indiferent pe ce cale sau în ce mod, la adresa membrilor săi.

Art. 26. CFSMR se va implica în toate acele demersuri care pot conduce la imbunatatirea si adaptarea permanenta a prevederilor Coduririlor Deontologice ale oricaror profesii medicale si paramedicale din SIS.

Art. 27. CFSMR se va implica în orice încercare de a structura si restructura cadrul practicii private a medicinei, inclusiv prin propunerea sau susţinerea de initiative normative noi sau de modificare a celor vechi.

Art. 28. CFSMR se va implica la conceperea si implementarea, dezvoltarea şi perfectionarea în România a unui sistem modern, eficient şi adecvat de asigurari de sănătate în beneficiul membrilor săi.

Art. 29. CFSMR poate cere, prin petiţie sau protest, schimbarea, demisia sau demiterea oricarui administrator public, indiferent de nivelul postului ocupat, în condiţiile în care acela/aceea s-a dovedit a acţiona împotriva intereselor membrilor organizaţiei noastre.

Art. 30. a.CFSMR va susţine sisteme speciale de asigurări profesionale pentru medicii cu practică independenta şi salarială (de stat sau publică), ratificate de Romania.
b. CFSMR va iniţia şi va desfăşura sau comanda studii care să contribuie la ajustarea politicii sanitare a ţării faţă de realităţi şi nevoi, din orice punct de vedere. CFSMR va supraveghea implementarea operativa a legislatiei europene si internationale in ceea ce priveste SIS si legislatia muncii in Romania.

Art. 31. CFSMR va milita pentru un control adecvat al numarului de medici din ţară şi al proporţiei între diferite specialităţi.

Art. 32. CFSMR este interesată în apropierea metodelor de a specializa medicii de metodele dezvoltate din ţările Uniunii Europene şi din Statele Unite ale Americii, inclusiv în domeniul dobîndirii specializărilor şi competenţelor.

Art. 33. CFSMR promovează şi susţine modernizarea învăţămîntului şi cercetării medicale româneşti, sub toate aspectele şi la toate nivelele.

 

CAPITOLUL 3


ORGANIZARE


PARTEA I. PREVEDERI GENERALE


Art. 34. 1. La Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România poate adera orice organizaţie sindicală a medicilor care are structura la nivel local/judeţean corespunzatoare CFSMR şi care acceptă prezentul Statut. Cererile de aderare se înaintează Consiliului Naţional.
2. Cererea de aderare la CFSMR va fi însoţită de:
 copie după statutul cameral/sindical;
 copie după hotărîrea judecătorească de constituire;
 tabel nominal cu membrii din organul de conducere;
 declaraţie pe propria răspundere privind numărul de medici sindicalizaţi, cît şi structura sindicatului, semnată de membrii din organul de conducere. Declaraţia va fi actualizată anual.
Art. 35. Statutul organizaţiei sindicale aderente la CFSMR va respecta parametrii generali ai unui model şi ideile de baza ale acestui Statut cu modificări dictate de specificul nivelului teritorial.
Art. 36. Organizaţiile membre ale CFSMR îşi păstreaza intactă autonomia, din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere financiar, după vărsarea cotizaţiei către federaţie, care este în cuantum de 20% din venitul lunar al sindicatului.
Art. 37. 1. Sînt socotite membre ale CFSMR organizaţiile care au achitat cotizatia la zi.
Întîrzierea achitarii cu 3 luni duce la pierderea dreptului de reprezentare a organizaţiei respective prin hotărîrea Consiliului naţional. Aceasta hotarire se constituie in avertisment si se comunica sindicatului in scris.
După 6 luni de neachitare a cotizaţiei, Senatul se pronunţă asupra suspendării calităţii organizaţiei, de membru al CFSMR.
Revenirea la statutul de membru deplin al CFSMR este posibilă după achitarea a 1/2 din soldul datoriei organizaţiei respective. Restul datoriei se va plati in urmatoarele 6 luni.
2. Din motive întemeiate, cu aprobarea Consiliului National CFSMR, un sindicat poate cere un alt ritm de plată decît cel lunar, dar nu mai mare de şase luni. Pentru acesta, suspendarea intervine atunci cînd nu s-a plătit cotizaţia două termene succesive.
Art. 38. Organizaţiile membre au obligaţia ca, în cazul iniţierii unor actiuni cu caracter local (judeţean), acestea sa fie anunţate Consiliului Naţional cu cel putin trei zile înainte, precizîndu-se data începerii şi dezideratele acţiunii.
Art. 49. Retragerea din CFSMR constituie un drept de care organizaţiile membre se pot prevala oricînd.
Art. 40. Organizaţiile membre ale CFSMR au obligaţia de a participa la acţiunile întreprinse de CFSMR şi de a acţiona împotriva atacurilor la adresa CFSMR, indiferent cine ar fi autorii lor.
Art. 41. Organizaţiile membre au dreptul de a prezenta orice rezoluţii şi moţiuni în cadrul sesiunilor organismelor CFSMR.
Art. 42. Aprecierea activitaţii unei organizaţii în cadrul CFSMR poate fi facută de Senatul CFSMR.
Art. 43. La nivel naţional vor fi numite, pe criterii geografice, cinci judeţe plus municipiul Bucuresti ale căror preşedinţi vor fi reprezentanţii regionali în cadrul Consiliului Naţional.
Art. 44. Sindicatele membre ale medicilor pot să-şi organizeze departamente sau
secţiuni de cadre medii, în măsura în care nu există conflicte de drepturi şi interese între membri.


PARTEA II. CONDUCEREA CFSMR


Art. 45. Organele de conducere ale CFSMR sunt:
1. Congresul`naţional
2. Senatul
3. Consiliul Naţional
4. Preşedintele
5. Conferinta Nationala


CONGRESUL NAŢIONAL al CFSMR


Art. 46. Congresul naţional al CFSMR are loc odată la 4 ani, fiind anunţat cu 3 luni înainte de către Consiliul Naţional, ce răspunde de organizarea lui.
Art. 47. Dreptul de reprezentare la Congres este de 1 delegat la 50 de membrii. Sindicatele cu mai puţin de 50 membri au dreptul la 1 delegat.
Art. 48. Congresul este statutar dacă sînt prezenti delegaţi din cel putin jumatate plus una din organizaţiile membre cu cotizaţia platită la zi.
Art. 49. a. Congresul hotărăşte cu majoritate simplă, din numărul delegaţiilor prezenti, cu excepţia modificărilor de Statut, care necesită o majoritate de 2/3.
b. Daca lipseste un delegat, acesta poate delega un membru prezent la lucrari, care va exprima votul sau, adica a celui absent. Delegatia trebuie aprobata si semnata de catre membrii biroului executiv al sindicatului respectiv, inainte de inceperea lucrarilor, si va fi depusa la congres la inceputul lucrarilor. Nu se admit delegari emise pe durata manifestarii sau care nu au fost depuse la inceputul acesteia. In caz de balotaj voteaza numai cei prezenti in sala.
Art. 50. Atribuţiile Congresului sînt:
a) ascultarea, discutarea şi aprobarea raportului de activitate pentru ultimul mandat al Preşedintelui;
b) prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului financiar pe perioada de la ultima şedinţă de Senat, cit şi pe întregul mandat;
c) prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru ultimele şase luni şi pe întreaga perioadă a mandatului;
d) adoptă strategia CFSMR pe termen scurt, mediu şi lung;
e) validează modificările statutului, aprobate de Senat pe parcursul întregului mandat;
f) ascultă, discută şi valideaza planul de venituri şi cheltuieli pentru viitorii patru ani;
g) alege preşedintele, vicepreşedinţii şi reprezentanţii regionali. Toţi acestia vor trebui să fi îndeplinit cel puţin un mandat legal într-o fucţie de conducere în sindicatele din care provin, în ultimele două mandate;
h) alege preşedintele Comisiei de Cenzori prin vot direct, care nu poate fi in conflict de interese cu niciunul dintre membrii conducerii CFSMR;
I) desemnează/reconfirmă Secretarul General al Consiliului Naţional;
j) valideaza cuantumul cotizaţiei datorat federaţiei de către organizaţiile membre, stabilit de catre senat.
Art. 51. Lucrările Congresului sînt conduse de un prezidiu format de drept din Preşedintele CFSMR, Prim-vicepresedinte şi inca un membru al Consiliului Naţional, pînă în momentul descărcării de gestiune şi sarcini, conducerea fiind preluată apoi de Comisia de supraveghere, numărare şi validare a voturilor.

Art. 52. Pentru alegerea conducerii CFSMR, se va constitui o Comisie de Supraveghere, Numărare şi Validare a Voturilor, formată din trei-cinci membrii, aleşi dintre participanţi, avîndu-se în vedere ca aceştia să facă parte din sindicate diferite şi ca aceştia să nu se găsească în conflic de interese cu candidaţii la funcţiile CFSMR.
Art. 53. Alegerea conducerii CFSMR se face in doua runde. In prima runda va fi ales presedintele iar in a doua runda vor fi alesi vicepresedintii. Presedintele CFSMR se alege prin vot direct, secret, din lista comuna a candidatilor la presidentie. Vicepresedintii CFSMR se aleg prin vot direct,secret, din listele candidatilor la vicepresedinti. Alegerea vicepresdintilor se face in functie de numarul de voturi chiar si fara majoritate simpla, ca exceptie la articolul 50. Prim-vicepresedintele CFSMR este vicepresedintele care obtine cele mai multe voturi. Daca nici un candidat la presedinte nu obtine majoritate simpla (conform articolului 50), se organizeaza al doilea tur, unde va fi ales candidatul cu cel mai mare numar de voturi.
Art. 54. 1. Pentru funcţia de Preşedinte şi de vicepreşedinţi ai CFSMR îşi pot depune candidatura membri ai sindicatelor care fac parte din CFSMR.
2. Candidatura se depune sub forma unui dosar care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) adeverinţă eliberată de sindicatul din bază că respectivul candidat este membru de sindicat de cel putin opt ani în organizaţia cu personalitate juridică;
b) copie după structura organului de conducere a sindicatului, înregistrată la judecatorie, care atestă prezenţa sa în conducerea sindicatului de bază de cel puţin un mandat complet;
c) militanţii sindicali care au avut funcţii în conducerea CFSMR (Consiliul Naţional) pot candida în baza unei adeverinţe eliberată de la nivel federal;
d) cazier judiciar;
e) declaraţie pe proprie răspundere că nu face parte din organismele de conducere a partidelor politice sau că deţin o funcţie de conducere în Colegiul Medicilor judeţean sau national.
3. O aceeaşi persoană poate ocupa funcţia de Preşedinte CFSMR sau oricare altă funcţie de conducere numai trei mandate consecutive.
Art. 55. Candidaturile se vor depune la federaţie, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data Congresului.
Candidaturile se analizează de o Comisie de Analiză a Candidaturilor, formată din trei membrii, din judeţe diferite, special constituită prin hotărîrea Senatului, la ultima sa şedinta înainte de Congres, care va stabili şi data depunerii candidaturilor.
Din comisie nu pot face parte membrii în incompatibilitate cu alegerile, precum şi rude şi afini pînă la gradul III cu eventualii candidaţi.
Art. 56. Atribuţiile Comisiei de analiză a candidaturilor:
a) Primeşte dosarul cu documentele prevazute în statut, privind candidatura;
b) Verifică documentele, respectînd prevederile statutare şi, acolo unde constată încalcari ale statutului, recomandă candidaţilor completarea sau modificarea documentaţiei;
Candidaţii au obligaţia de a da curs recomandărilor Comisiei în termen de trei zile. În acelaşi termen, pot depune şi contestaţii la Secretarul administrativ al CN. Contestaţiile trebuie rezolvate de Congres înaintea începerii alegerilor. Dacă un candidat nu dă curs recomandărilor Comisiei sau nu depune contestaţie, candidatura sa devine nulă.
c) Întocmeşte un proces verbal de primire a candidaturii, în două exemplare, eventual cu observaţii şi recomandări, semnat de toţi membrii comisiei şi de candidat, care va primi un exemplar.
d) La închiderea perioadei de depunere a candidaturilor, Comisia va încheia un centralizator în care se va consemna ora începerii activităţii, numele celor care s-au prezentat pentru depunerea dosarelor, numele celor care au necesitat modificări sau completări ale dosarului cu recomandările comisiei, cît şi ora încetării activităţii comisiei. Centralizatorul va fi semnat de toti membrii comisiei.
e) Toate dosarele vor fi închise şi sigilate într-un spaţiu securizat la federatie, urmînd a fi păstrate în aceste condiţii pînă la Congres. La data Congresului, se ridică sigiliul de catre presedintele comisiei, care raspunde de securitatea dosarelor. Responsabilitatea aducerii dosarelor la congres cade in sarcina acestuia.
Art. 57. La Congres pot fi invitaţi, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, guvernamentale şi nonguvernamentale, cadre universitare, reprezentanţi ai organizaţiilor de studenţi în medicină şi profesiuni conexe, mass media, etc.

 

SENATUL CFSMR

 

Art. 58. Senatul este organul de conducere si decizie al CFSMR între Congrese.
Art. 59. 1. Senatul este constituit din doi reprezentanti desemnaţi de fiecare organizaţie sindicală membră a CFSMR.
Este de dorit ca presedintele ori vicepresedintele organizatiei locale/judetene sa faca parte din delegatie.
2. Pentru continuitate in cunoasterea problemelor curente, este de dorit ca, pentru un timp pe cit posibil mai lung, componenta nominala a delegatiilor (senatorilor) desemnate de organizatiile membre sa nu fie schimbate.
Art. 60. 1. Senatul se întruneşte la un interval de 4 luni şi poate lucra în condiţiile reprezentării a cel putin jumatate plus una din organizaţiile membre cu drepturi integrale de reprezentare şi interpelare, iar in situatii exceptionale presedintele poate convoca o sedinta extraordinara a senatului.
2. În situaţia în care nu exista cvorumul prevazut iar problemele aflate pe ordinea de zi sînt considerate ca foarte importante, şedinta poate fi declarată drept « extraordinară », putînd să se desfăşoare cu cei care s-au prezentat.
3. Nu pot fi declarate extraordinare două sedinte succesive.
4. Cvorumul de decizie într-o şedinţă extraordinară de Senat este de 2/3 din participanţi.

Art. 61. Şedinţele de Senat se desfăşoară sub conducerea unui prezidiu format ad hoc din 3-5 reprezentanţi ai sindicatelor membre, prin rotaţie, la care participă şi Preşedintele CFSMR.

Art. 62. Secretariatul Senatului este format din doua persoane.
Secretariatul poate folosi mijloace tehnice pentru inregistrarea sedintelor.
Ordinea de zi este propusa de catre presedintele CFSMR.
Art. 63. Sarcinile Senatului CFSMR:
a) Analizează activitatea CN din perioada premergatoare şedinţei de Senat;
b) Adoptă hotărîrile şi acţiunile Consiliului Naţional din perioada scursă de la ultima şedinţă de Senat;
c) Stabileşte pe termen scurt (pînă la urmatoarea şedinţa) obiectivele ce trebuie realizate de Consiliul Naţional sau, după caz, de toate sau de o parte din organizaţiile membre ;
d) Senatul analizează moţiunile şi rezoluţiile prezentate de reprezentanţii organizaţiilor sindicale membre;
e) Analizează cererile de intrare în CFSMR, pe baza documentaţiei prezentate de Consiliul Naţional, şi decide asupra lor. Senatul ia act de cererile de ieşire din CFSMR şi anlizează cauzele care le-au determinat;
f) La nevoie, Senatul poate adopta completări şi modificări ale Statutului CFSMR, propuse de Consiliul Naţional sau oricare organizaţie membră, cu cel putin 2/3 voturi din cei prezenţi, urmînd ca modificările să fie validate (sau nu) de următorul Congres;
g) Ascultă, dezbate şi aprobă bugetul CFSMR şi raportul Comisiei de Cenzori;
h) Decide sancţiuni, conform Statutului. Cu 2/3 din votul participanţilor, la solicitarea Consiliului Naţional sau cel putin a trei sindicate din structura CFSMR, poate suspenda Preşedintele, daca sunt motive intemeiate. Hotărîrea de suspendare nu poate fi luată în şedinţă «extraordinară»;
i) Decide asupra necesitaţii întrunirii unei Conferinţe Naţionale a CFSMR, în situaţii excepţionale şi nu mai mult de una între Congrese. Conferinţa Naţională poate decide asupra modificării Statutului, alegerii unui nou preşedinte pe perioada rămasă pînă la următorul Congres legal, în cazul demisiei peşedintelui ales la ultimul Congres, strategiei sau afilierii, cu 2/3 din votul numărului total de delegaţi;
j) La şedinţa ce precede Congresul Naţional, Senatul decide asupra datei definitive, locului şi duratei Congresului;
k) Ratifică sau respinge propunerea Preşedintelui CFSMR în legatură cu schimbarea unui membru al Consiliului Naţional;
l) Hotărăşte, pentru un termen limitat sau nelimitat, asocierea sau revocarea asocierii cu alte structuri sindicale, confederale, cartelare, sau susţinerea altor structuri, la propunerea Consiliului Naţional;
m) Senatul poate dispune constituirea unei comisii ad hoc de arbitraj, în caz de litigii între 2 organizaţii membre, între o organizaţie şi CN sau între o organizaţie şi o parte a CN, cu acordul partilor implicate;

n) Senatul poate hotărî modificarea cuantumului cotizaţiei către CFSMR, cu 2/3 voturi pînă la validarea (sau nu ) de către următorul Congres;
o) Senatul stabileşte salarizarea membrilor Consiliului Naţional (indemnizaţii de conducere).

 

CONSILIUL NAŢIONAL al CFSMR


Art. 64. a. Consiliul Naţional (CN) este organul executiv al CFSMR care pune în practică politica CFSMR, elaborată de Congres şi Senat.
b. Consiliul National se tine de regula lunar, dar nu mai rar de 2 luni.
Art. 65. CN este format din Preşedintele CFSMR, Prim-vicepreşedinte, 3 Vicepreşedinţi şi 5 reprezentanţi regionali, plus un reprezentant al Mun. Bucureşti.
Art. 66. Atribuţiile Consiliului Naţional:
a) Ia acele iniţiative şi măsuri necesare bunului mers al activităţii CFSMR, adoptînd hotărîri în conformitate cu Statutul CFSMR;
b) Participă la negocierea contractelor colective de muncă la nivelul administraţiei centrale (MS, CNAS şi altele asemenea)
c) Are imputernicirea de a redacta comunicate, proteste, scrisori, articole etc, în vederea rezolvării unor situaţii prezente, exprimării punctelor de vedere şi realizării obiectivelor statutare ale CFSMR;
d) Poate să efectueze sau să comande efectuarea de studii sau analize asupra oricăror aspecte ale situatiei personalului medical şi asitenţei medicale din ţară, eventual în comparaţie cu practicile şi rezultatele cercetărilor sţiintifice medicale din alte ţări;
e) Are acces, în condiţiile reglementarilor în vigoare, la datele statistice medicale şi medico-sociale culese de organismele specializate şi, la nevoie, organizează sau contractează culegerea de date specifice, în conformitate cu legea;
f) Face planul de venituri şi cheltuieli pentru viitoarea legislatură şi execută bugetul CFSMR, aprobat de Senat, respectiv de Congres;
g) Ţine evidenţele CFSMR;
h) Va putea desemna un purtator de cuvînt, care va putea fi şi şeful biroului de presă al CFSMR;
i) Achizitionează materiale, aparatură şi obiecte necesare activitaţii sediului şi conducerii CFSMR;
j) În cazul unui litigiu între CN şi o organizaţie membră, CN poate cere interventia unei comisii ad hoc de arbitraj a Senatului, care va analiza şi va prezenta concluzii scrise.
k) Ia în considerare, ca atare, initiativele, observaţiile sau reclamaţiile unor organizaţii membre, numai în condiţiile în care acestea vor fi prezentate în scris, cu ştampila organizaţiei respective, număr de ordine, semnatura şi calitatea persoanei care la semnat, si raspunde in termeni legali;
l) Decide pregătirea de grevă, condiţiile de intrare în grevă şi de evitare în ultimul moment al grevei.
Art. 67. CN angajeaza un secretariat administrativ care participa activ la şedinţele CN (dar şi ale Senatului).
Ocuparea altor funcţii remunerate se va face la propunerea CN, în funcţie de necesităţi, prin hotarîrea Senatului.
Pentru ocuparea oricarui post remunerat se va organiza concurs, potrivit legii.
Art. 68. Şedinţele CN sînt statutare în prezenţa a jumătate plus unul din membrii componenţi. Hotărîrile CN se iau cu majoritatea simplă a celor prezenti. În caz de balotaj, votul Preşedintelui decide.
Art. 69. Reprezentanţii regionali sînt preşedinţii a cinci sindicate locale/judeţene sau alţi militanţi sindicali din judetele respective, desemnaţi de sindicat, din cinci zone geografice, alături de reprezentantul Mun. Bucureşti, stabilite de Congres, care vor realiza legatura operativă între CN şi judetele pe care le au încoordonare.
Mandatul reprezentantului zonal este de patru ani. El poate fi schimbat prin hotărîrea Senatului, la propunerea CN.
Art. 70. Obligaţiile reprezentantului regional:
a) participă obligatoriu la sedinţele CN;
b) transmite în teritoriu deciziile CN;
c) comunică CN problemele din teritoriu cît şi solicitările sindicatelor din bază;
d) organizează, o dată pe an, lucrările CN în judetul pe care îl reprezintă, pentru creşterea activităţii şi creşterea contactului cu sindicatele din teritoriul pe care îl coordonează. La lucrările CN organizat participă ca invitaţi toţi preşedintii şi liderii de sindicate ale medicilor din zonă;
e) participă efectiv la sporirea gradului de sindicalizare din regiunea coordonată, prin depistarea viitorilor militanţi sindicali, contactarea colectivelor de medici şi constituirea de sindicate ale acestora;
f) Pune în aplicare în regiunea coorodnată hotărîrile CN şi ale Senatului, personal sau prin delegaţi.
Art. 71. CN poate desfăşura activităţi economice în beneficiul CFSMR şi diferite activităţi non-profit, în limitele legii.


PREŞEDINTELE


Art. 72. Preşedintele CFSMR este si Presedintele Consiliului National al CFSMR.
Art. 73. Preşedintele reprezintă CFSMR în relaţie cu terţii: organisme administrative din SIS (Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Assifgurări de Sănătate, Colegiile profesionale din sistem (medicilor, farmaciştilor, biologilor, asistenţilor etc), organisme ale puterilor legislativă (Parlament), executivă (Guvern, Preşedinţie), jurisdicţională (organisme ale justiţiei), organisme ale administraţiei locale (primării, consilii judeţene), organisme nonguvernamentale (fundaţii, asociaţii), alte sindicate (confederaţii, federaţii etc), mass media, precum și instituțiile bancare și financiare.
Art. 74. Preşedintele prezidează şedinţele CN, prima parte a lucrărilor Congresului şi participă în prezidiul Senatului.
Art. 75. a. Preşedintele CFSMR poate demisiona, sau poate fi suspendat în condiţiile stabilite de Senatul CFSMR.
Locul Preşedintelui demisionat sau suspendat va fi ocupat, prin interimat, de către Prim-vicepreşedinte, pînă la primul Congres Naţional sau pînă la repunerea în funcţie a preşedintelui suspendat. Perioada de interimat nu poate depasi 6 luni.
b. Presedintele interimar va organiza o conferinta nationala extraordinara, la care se va alege un presedinte pentru restul mandatului.
Art. 76. CFSMR are două departamente profesionale:
a) departamentul medicilor şi personalului paramedical cu studii superioare cu practică conexă actului medical cu practică independentă;
b) departamentul medicilor şi personalului paramedical cu studii superioare cu practică conexă actului medical cu practică salarială.
Art. 77. CFSMR are patru departamente administrative:
a) department juridic;
b) departament financiar-contabil;
c) department administrativ;
d) departamentul educare, formare şi relaţii cu mass media.
Art. 78. Membrii CN, în funcţie de pregătire, competenţe, aptitudini, preferinţe etc. vor fi preşedinţii acestor departamente.

 

CONFERINTA NATIONALA


Art. 79. Conferinta Nationala poate fi convocata de catre senat la solicitarea consiliului national pentru a solutiona o problema exceptionala, care nu a putut fi solutionata de senat. Conferinta Nationala se desfasoara pe perioada unei singure zile. Intre doua congrese nu poate avea loc decit o singura Conferinta Nationala.

Art. 80. Tema Conferintei Nationale va fi una care sa nu poate fi solutionata de catre senat si care necesita exprimarea votului in functie de paritate. Reprezentarea sindicatelor la Conferinta Nationala se face conform paritatii de la congres, iar cvorumul de decizie va fi conform regulamentului de la congres.

 

CAPITOLUL 4


PATRIMONIUL ŞI MIJLOACE FINANCIARE ALE CFSMR

 

Art. 81 Patrimoniul CFSMR este indivizibil şi netransmisibil. Patrimoniul preluat de la SIM, FSIMR, ulterior CFMR, partea cotei de la UGSR sînt de drept patrimoniu al CFSMR.
Art. 82. Fondurile băneşti şi materiale ale CFSMR provin din cotizaţiile lunare ale organizaţiilor către CFSMR (la rîndul lor provenind din cotizaţiile membrilor lor, medici şi personal paraclinic cu studii superioare), donaţii de orice natură din ţară sau străinătate, din activităţi economice, activităţi culturale, sportive, publicistice şi altele, permise de lege.
Art. 83. Cuantumul cotizaţiilor este de competenţa Senatului şi sînt publice. El este dependent de valoarea veniturilor medicilor şi celuilalt personal paraclinic din sistemul de sănătate.
Art. 84. Asupra bugetului, fondurilor şi bunurilor proprietate a CFSMR se pronunţă, după analiza de specialitate, o Comisie de Cenzori, aleasă de Senat.
Art. 85. Comisia de Cenzori este formată din trei membri ai Senatului, avînd un sprijin autorizat din partea unor experţi recunoscuţi legal.

 

CAPITOLUL 5


DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 86. Toţi membrii CN care sînt retribuiti, la fel ca şi angajaţii CN, îşi păstrează toate drepturile unui salariat, din toate punctele de vedere.
Art. 87. Excluderea din CFSMR a unei organizaţii membre, în alte situaţii decît cele prezentate în Statut, poate fi pronunţată de către Senat cu 2/3 voturi. Contestaţia se poate face la viitoarea şedinţă de Senat.
Art. 88. Organizaţiile care se retrag din CFSMR sau care sînt excluse nu au nici un drept asupra vreunei părţi din patrimoniul CFSMR, fie ele cotizaţii ori alte bunuri mobile sau imobile.
Art. 89. CFSMR are sigiliu propriu, înregistrat odată cu înregistrarea la tribunal, conform legii, ca persoană juridică.
Art. 90. CFSMR are sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii 35 bl.M-7, sc.1 et.1 ap.8 sector 3.
Pe antet şi pe sit se va scrie adresa poştală a preşedintelui care îşi exercită mandatul la acea dată.
Art. 91. CFSMR se poate autodesfiinţa prin dorinţa membrilor săi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Newsletter

Înscrieţi-vă la newsletterul nostru şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate pe site.

Chestionar

Care este poziția dvs față de modul în care a fost rezolvat de MS diferendul legat de gărzile medicilor

Sînt de acord să se semneze 2 contracte cu spitalul
Este ilegal a se semna cu același angajator 2 contracte
Trebuie oricum pus în aplicare aliniatul 6 al OUG 20
Nu am nici o părere
Centru Media
Comunitatea medicală
Colegiul Medicilor din România